Norwegian-French translation of den som

Translation of the word den som from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

den som in French

den som
ubestemt pronomen - sg.other celui que, celle que
Derived terms of den som
Anagrams of den som
Similar words

 
 

More examples
1.Bevisstheten er en gift, et middel til selvforgiftning for den som anvender den på seg selv.
2.Den amerikanske forfatteren Kurt Vonnegut Jr. (f. 1922) opplevde bombenatten i Dresden som krigsfange hos tyskerne.
3.Den som eig eller har i si varetekt husdyr, selskapsdyr eller dyr som er haldne i fangenskap på annan måte, skal syta for at dyret har fullt tenleg tilhaldsrom der det er stor nok plass, høveleg varmt, nok lys og tilgang på frisk luft m.v., alt etter trongen hjå det einskilde dyreslaget.
4.Den som elsker, han finner" med undertittelen" En gyselig komedie om kjærlighet", er instruert av Bente Lavik med Vibeke Lundquist som regiassistent.
5.Den som elsker, han finner..." har funnet sitt publikum.
6.Den som forsøker å følge noe med i norsk politisk liv har forlengst erfart at man skal høre mye før ørene faller av.
7.Den som har budd i hovudstaden i vel tretti år, har møtt mange riksmålsfolk som likar å regne seg for dannede.
8.Den som har sett redselen hos de små barna, kan aldri glemme det.
9.Den som har vært med i Fredsrittet blir ikke menneske igjen før en måned senere.
10.Den som ikke har livet kjært kan jo stole på disse myggalarmene.
11.Den som ikke kjenner sin historie, er dømt til å gjenta den.
12.Den som intet vover, intet vinner," men vi mistenker Ammerud for å føle gårsdagens fine kamp nesten som en seier.
13.Den som intet våger, intet vinner.
14.Den som kommer først til mølla, får først male", svarte man i disse landene.
15.Den som leiter etter tegn til gjennomslag for mellompartienes ønskemål, blir stående ganske tomhendt.
16.Den som leter etter signaler fra Regjeringen om hvordan den vil bruke denne handlefriheten, finner lite eller ingenting.
17.Den som lever dypt, som ikke forblir på livets overflate møter Kristus som er livet, det sanne liv.
18.Den som reiser til SydAfrika og der avgir kommentaren" jeg har ikke sett noen undertrykkelse", kan - som Nicolai Gedda - ha rett ut i fra sin egen snevre synsvinkel.
19.Den som står alene, står sterkest !
20.Den som taler et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse.
21.Den som tar Gud virkelig på alvor, ser humoristisk på seg selv.
22.Den som tørster, la ham komme til meg og drikke !
23.Den som viser seg på gaten, blir skutt på flekken.
24.Den som viser troskap, kan komme til å dø, men han dør for å leve.
25.Denne problemstillingen er for i mange henseender ikke den som er den mest aktuelle i Det nye testamentet, - heldigvis må man si, når man tenker på de tragiske og grusomme utslag som denne kristne bitterheten ofte har gitt seg gjennom tidene.
26.Denne tiltrua til den treeinige Gud er det berre Anden som kan hjelpe fram i oss.
27.Det samme (bøter eller fengsel i inntil seks måneder) gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til innholdet av en lukket meddelelse eller opptegnelse når det regulært bare er tilgjengelig ved hjelp av særskilt utstyr for tilkopling, avspilling, gjennomlysning, avlesning eller lignende.
28.Det står alltid en bil klar for å hente nøklene hos den som ringer.
29.Dette betyr at hvis en person er endelig frikjent for f. eks. tyveri eller drap, og så en annen beskylder vedkommende for likevel å ha begått tyveriet eller drapet, får den som har fremsatt beskyldningen ikke anledning til å bevise at beskyldningen er sann dersom den frifunnede reiser ærekrenkelsessak mot ham.
30.Eier av båten eller den som har rådighet over den, plikter å forvisse seg om at den som skal bruke båten er fylt 16 år og at vedkommende har nødvendig fedighet eller er fritatt for bestemmelsen om aldersgrense.
Your last searches