Norwegian-French translation of dikter

Translation of the word dikter from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dikter in French

dikter
poesi - mannnoun poète [m]
  poesi - kvinnenoun poète [m], poétesse [f]
Synonyms for dikter
Derived terms of dikter
Examples with translation
En dikter betrakter verden som en mann betrakter en kvinne.
Similar words

 
 

More examples
1.17 dikter" var den enkle og saklige tittelen på debutsamlingen.
2.Det er ingen vakker dør, funksjonelt er den nærmest et misgrep : med sin skaphvelvs tyngde er den et ork å forsere, men døren er blitt en del av tradisjonen, og står der som en kontinuerlig påminnelse om at veien til litteraturens gleder ikke skal være lett hverken for dikter eller for leser.
3.Hjertetrøbbel" forteller om oppbrudd for en dikter vel verd å følge.
4.Kjærlighetens dikter" blir Seifert kalt med rette, men ikke bare for de mange erotiske dikt han har skrevet.
5.Med disse ord refuserte tidsskriftet Samtiden for tre år siden en artikkel om den tsjekkoslovakiske dikter Jaroslav Seifert.
6.Størst blant småbyene og minst blant storbyene," har en for oss ukjent dikter sagt om Geneve.
7.Visst gör det ondt när knoppar brister," sa den svenske dikter Karin Boye.
8.(Betyr det at jeg synes Whitman er en større dikter enn Bjørnson ?
9.Det er helt i orden at Dagbladet vil ha et høyere opplag og at VG, Dagbladet og ukeblader dikter opp en virkelighet som selger, men de må gjøre det åpent, ikke under et falskt flagg av objektivitet.
10.En dikter som ikke følger den slagne landevei og gjør som alle andre, men som tenker selv og får oss til å begynne å tenke litt selv også, sa Yngvar Ustvedt, formann i juryen som hvert år siden 1978 har gitt denne pris til en lyriker som fortjener større oppmerksomhet.
11.Er han en vanskelig dikter ?
12.Hva har en dikter som Georges Bernanos å si oss idag, madame Gosselin ?
13.Hvordan hadde det seg at du ble dikter.
14.I den ideatmosfæren vi trer inn i på dette stedet, finnes alle de såkalte evige spørsmål som rir en dikter som en mare, avslutter Alfred Hauge.
15.Jeg tror, sier Boyer, - på tidsskriftartikler som tar for seg en bestemt dikter eller gir en oversikt over et lands litteratur.
16.Lytterne dikter til.
17.Orwell var en seriøs dikter, og en uhemmet bruk av hans navn i forbindelse med at vi nå har nådd året 1984, ville bare skade hans renomme, sier den litterære agent.
18.Visst var Bernanos fortvilelsens dikter.
19.AVISER, TV - alle media dikter.
20.Aftenpostens anmelder siterte en dansk dikter og sa at Georg" var gått inn i ursorgens bjerge".
21.Arne Lindtner Næss tok sin dikter litt langt ut i parodien.
22.At Prøysen som dikter og Prøysen som person ble ei myte for oss, er ikke til å forundre seg over, for den uttrykker vår egen djupe lengsel etter språk, autentisitet, tilhørighet, frihet.
23.At en forfatter eller dikter ikke hører hjemme på en bestemt politisk fløy, inntar standpunkter som er uavhengig av ideologiske overveielser, skulle egentlig være en selvfølge å akseptere i en krets av skrivende kunstnere.
24.Avisklippet fortalte om den sovjetiske forfatterforeningens fortsatte forfølgelse av denne dikter som fikk nobelprisen før sin død først og fremst for" Dr. Zhivago".
25.Birgir fisker om sommeren og dikter når sneen faller.
26.Bjørg Abrahamsen dikter med nål og tråd og tøybiter.
27.Burde NRKTV vurdere å presentere oss for en Månedens Dikter, fast ?
28.Både i den store talen for kongen og hoffet i København første juledag og i den intense jubelblandede kraftutfoldelse når han dikter den store salmen, løser Nils Utsi ut dype og sterke følelser i oss.
29.Cyrano er kriger og dikter.
30.Den eneste som tok seg tid til å følge Melodi Grand Prix på fjernsynet, var den store modernistiske dikter Rolf Jacobsen.
Your last searches