Norwegian-French translation of dividere

Translation of the word dividere from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dividere in French

dividere
matematikkverb diviser
Synonyms for dividere
More examples
1.Dette gjør at man for å finne timelønnen må dividere ukelønnen med 37,5 i stedet for 40.
2.Så er det bare å ta pris pr. kilo ved å dividere forenhetsprisen med det antall kilo som antas å gå med av vedkommende forslag til en forenhet".
3.Den som vil prøve efter, må dividere eller multiplisere efter behov.
4.Reparere, multiplisere, dividere regulere, mulitplisere...
Similar words

 
 

dividere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) divideredividerendedividert
Indikative
1. Present
jegdividerer
dudividerer
handividerer
vidividerer
deredividerer
dedividerer
8. Perfect
jeghar dividert
duhar dividert
hanhar dividert
vihar dividert
derehar dividert
dehar dividert
2. Imperfect
jegdividerte
dudividerte
handividerte
vidividerte
deredividerte
dedividerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde dividert
duhadde dividert
hanhadde dividert
vihadde dividert
derehadde dividert
dehadde dividert
4a. Future
jegvil/skal dividere
duvil/skal dividere
hanvil/skal dividere
vivil/skal dividere
derevil/skal dividere
devil/skal dividere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha dividert
duvil/skal ha dividert
hanvil/skal ha dividert
vivil/skal ha dividert
derevil/skal ha dividert
devil/skal ha dividert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle dividere
duville/skulle dividere
hanville/skulle dividere
viville/skulle dividere
dereville/skulle dividere
deville/skulle dividere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha dividert
duville/skulle ha dividert
hanville/skulle ha dividert
viville/skulle ha dividert
dereville/skulle ha dividert
deville/skulle ha dividert
Imperative
Affirmative
dudivider
viLa oss dividere
deredivider
Negative
duikke divider! (divider ikke)
dereikke divider! (divider ikke)
Your last searches