Norwegian-French translation of dolk

Translation of the word dolk from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dolk in French

dolk
håndvåpennoun poignard [m], dague [f]
Similar words

 
 

More examples
1.På underarmen står det tatovert Alta og en tegning av dolk med blomster.
2.Fra den tiden har mannlige sikher vært pålagt å bære sverd, skjønt i våre dage nøyer de seg gjerne med en seremoniell dolk.
3.Ikke med dolk, giftsprøyter, bredbremmet hatt og Humphrey Bogartfrakk, men med skrivebord og lange, kjedelige analyser.
4.Men denne har trukket en dolk i hellig krigsraseri over de krenkende dekadenter fra vest.
5.Nesten 10 000 sikher samlet seg i tempelet om morgenen, av dem var 3000 tenåringer som bar kirpane, sikhenes hellige dolk som skal bæres til enhver tid.
6.President Mubarak karakteriserte i et intervju med amerikansk TV søndag det som skjedde som en dolk i ryggen på Egypt.
Your last searches