Norwegian-French translation of dyster

Translation of the word dyster from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dyster in French

dyster
generelladjective morne, funèbre, triste
  himmeladjective sombre
  væradjective sombre, morne
  framtidadjective morose, sombre
  karakteradjective sombre
  fargeadjective sombre
  kjensleradjective triste, affligé
  tristadjective morne, triste, sombre
Synonyms for dyster
Derived terms of dyster
Similar words

 
 

More examples
1.1984" - litt haltende fortellingsavvikling, men tett atmosfære i dyster nyfilmatisering av Orwells roman.
2.(Samuel Rachlin) Det var dyster stemning på Tagankateatret i Moskva forrige uke da den nye sjefregissøren Anatolij Efros ble presentert for medarbeiderne som avløser for teatrets grunnlegger og leder gjennom de 20 år det har eksistert, Jurij Ljubimov.
3.Lombardenes første korstog" - er en dyster opera, her satt inn i en storslått ramme.
4.Det er nok noen som ser på 1985budsjettet som et varsel om en dyster fremtid for Bærum.
5.Dette er en dyster hendelse som vil brenne seg inn i minnet til alle de som ha vært tilstede i retten.
6.Et møte i Wien, disse vennlige ord, som minner om filmtitler og kjærlighetsromaner, får plutselig en dyster betydning, sier lederskribenten.
7.Jeg føler med spillerne, var trener Tore Lindsets eneste kommentar i en dyster Strindheimgarderobe efter kampen.
8.Men jeg vil ikke legge skjul på at situasjonen er dyster.
9.Sammenlignet med andre europeiske land er ikke den sivile beredskap her i landet så dyster som den har vært fremstilt.
10.Selv om vi oppfatter situasjonen som dyster, har vi fremdeles tro og tillit til at Regjeringen vil høre på våre argumenter, sier overlege Nyhus.
11.Vi har full forståelse for at rytterkorpset er et populært og nyttig innslag i byen, og den økonomiske situasjon er ikke så dyster at noen behøver å engste seg, understreker Berger.
12.Vi kjører en relativt rolig økt fredag morgen, og forlater Big Bear Lake om eftermiddagen, sier Fiskerstrand, som mener at han har funnet det ideelle stedet for oppladningen til de olympiske dyster på Lake Casitas.
13.1983 oppviser en dyster statistikk når det gjelder motorsyklistenes sikkerhet.
14.1984 ser ut til å gi en dyster rekordnotering for antall drap begått i Norge.
15.At denne våpenutplasseringa attpåtil undergrev fundamentalt muligheten til å kontrollere framtidige rustingsavtaler - m.a. ein avtale om" frys", dvs. stans i all prøving, produksjon og utplassering av atomvåpen, som Stortinget stilte opp som målsetting i nedrustingsdebatten i mai gjer situasjonen desto meir dyster.
16.Begravelsen ble en dyster og følelsesmessig demonstrasjon mot terrorismen.
17.DEN politiske vilje som er påkrevet for å vri en såvidt dyster utvikling inn på et mer positivt spor, kan neppe ventes å vise seg fem måneder før et amerikansk presidentvalg.
18.Da Tsjekkoslovakia hadde hjemmekamp mot Frankrike i juli, valgte vertskapet å spille i en dyster hall.
19.De seks borgerlige kriseår fra 1976 fortoner ser som en dyster fortid.
20.Den samme følelse må en formode gjør seg gjeldende blant byens ledende folkevalgte, dersom den økonomiske situasjon er så dyster som finansrådmannen tegner den.
21.Den økonomiske situasjon er dyster og kommuneplanen ville vært mer realistisk dersom den var knyttet sammen med et langtidsbudsjett.
22.Der Kåre Willoch fremstår som en dyster blanding av fosteret på Munchs madonnabilde og et kranium.
23.Deres fremtid er dyster.
24.Derfor kan du like godt være dyster, du også.
25.Det er dyster lesning !
26.Det er en dyster utstilling og formalt sett ikke så veltalende som situasjonen kanskje krever.
27.Det er et lyspunkt i en på mange måter dyster verden.
28.Det russiske angrepet er i full gang, og stemningen er mildt sagt dyster.
29.Det var en dyster gruppe som i morgentimene vendte tilbake til byen de hadde rømt bort fra noen dager tidligere.
30.Det är lätt att bita ihop tänderna och försjunka i dyster tystnad under sådana omständigheter.
Your last searches