Norwegian-French translation of edelstein

Translation of the word edelstein from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

edelstein in French

edelstein
smykkernoun gemme [f]
  mineraloginoun pierre précieuse [f]
Synonyms for edelstein
Derived terms of edelstein
Similar words

 
 

More examples
1.De som holder ut helt til slutt, skal være svært gode, sier Stefan Edelstein.
2.Vi har den beste i verden, sier Stefan Edelstein, og sikter til lovgivningen for musikkskolene for barn.
3.Det beste vi kan håpe på for neste år, er å få lov til å fortsette med samme elevantallet som iår, sier Stefan Edelstein.
4.Edelstein er rektor på Tonmenntaskoli Reykjavikur, en av fem musikkskoler i byen.
5.EN av stadig flere som nå vet, er den 26 år gamle engelsklæreren Yuli Edelstein.
6.Edelstein er en av de såkalte" refusniks": en som har søkt om utreisetillatelse til Israel, som har fått myndighetenes avslag, som ikke vil gi seg med avslaget, men konfronterer myndighetene med sine rettighetskrav.
Your last searches