Norwegian-French translation of ekle

Translation of the word ekle from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ekle in French

ekle
generellverb dégoûter
  avskyverb dégoûter, écœurer, lasser
Derived terms of ekle
Anagrams of ekle
Similar words

 
 

More examples
1.Å ja, vi har da hatt noen riktig ekle opplevelser i dette farvannet !", utbrøt han.
2.Det er rapportert om store mengder av disse ekle vesener langs østfoldkysten og utenfor Drøbak.
3.Et par timer senere kom laks nummer to da lektor Halvor Ekle fra Stavangerkanten fikk en liten nysteget laks i sone en.
4.Et portrett med tittelen" Stemoren" viser en vakker kvinne, men i detaljene stikker det frem ekle dyr og onde djevler.
5.Hodet er der hele tiden, alt som skjer blir avsporet av den ulne ekle, følelsen vi ikke har hatt siden siste forkjølelse.
6.Lille Marja Skogland piper overbevisende som den arme ungen og farfar Sverre Bentzen skisserer klart den ekle svigerfaren så fylt av kryssende hensyn, fra selvhevdelse til mobbing.
7.Men på guttedoene var det overveldende mye slibrigheter og ekle greier, sier hun.
8.Når jeg ikke tok opp dette i min bok, var det ut fra en følelse av at den ekle og uverdige legenden, kolportert av Thorkild Hansen, om Holbergs inntekter av slavetransporten, ikke fortjente bedre enn å begraves i stillhet.
9.Programlederne Leif Ekle og Helge Wettre tegnet et dystert bilde av den yrkesfaglige utdannelse i den videregående skole.
10.Snart begynte de med regelrett mobbing, hviskingen gikk over til ekle tilrop, og de satte ut falske rykter.
11.Særlig Jan Grønli hadde grepet på Radioteatrets tilsynelatende ekle, men meget krevende form.
12.De gjør egentlig ingen skade, men folk synes de er ekle.
13.Her synger vi oss opp før forestilling, peker Birgitte Ekle og ler høyt.
14.Både å skulle administrere og opptre var ikke kunstnerisk forsvarlig, sier Birgitte Ekle.
15.De" ekle stikkhvepsene utgjør bare en liten gruppe blant 5000 hvepsearter i Norge.
16.De fleste har arbeid ved siden av slik som Birgitte Ekle.
17.Den ekle, klissete flekken fikk det til å grøsse i meg.
18.Det er det ikke lenger, så hun er ikke nødt til å leve sammen med" den ekle fyren".
19.Det er her den store finalen i Melodie Gran prix finner sted lørdag 4. mai. Vi befinner oss i Skånegatan og i den ekle sno går vi ikke forbi Den norske sjømannskirken.
20.Efter noen album, som i sterk grad bar bud om den kriserammede mann og som var umåtelig ekle i sitt tankegods om kjærligheten mellom mann og kvinne, kommer" Sportin Life" (Polydor) som en betydelig overraskelse, omslagsbildet tatt i betraktning.
21.Efter noen innblikk i ekteparets daglige, nokså ekle dont, skjer det at en barndomsvenn av dem blir funnet myrdet i Hamburg.
22.Enhver vanlig borger er klar over at det finnes et marked med de mest ekle og grove filmer.
23.Jeg har vært dårlig, denne ekle influensaen, det er ordentlig vemmelig.
24.Likevel lever vi provisorisk og på idealisme, sier danske Birgitte Ekle.
25.Men det er snarere slik at det blir vanskeligere å bekjempe rasismen hvis vi lurer oss selv til å tro at den er begrenset til ekle veggskriblerier eller ørsmå ekstremistgrupper.
26.Men en som har kjent hvepsens illsinte stikk, kan undre seg over hvorfor slike ekle kryp er verneverdige.
27.Men neste morgen er alle gårsdagens ekle symptomer i blomstrende utvikling.
28.Men økonomien har vært verre, trøster Birgitte Ekle seg med.
29.Mest iøynefallende også iår er tendensen til å vie seg det etablerte. og naturlig avledet av dette, utstillingens solide grep på et stort og takknemlig publikum. intet galt i det, bortsett da fra selve navnet" Tendenser", om vi skal være litt ekle.
30.Russerne noen ekle kryp og vietnameserne like mye verd som indianere i de mest ubevisste westerns.
Your last searches