Norwegian-French translation of eksplosjon

Translation of the word eksplosjon from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

eksplosjon in French

eksplosjon
sprenglegemernoun explosion [f], détonation [f]
  sprengningnoun explosion [f], éclatement [m]
Synonyms for eksplosjon
Similar words

 
 

More examples
1.Det er helt malplassert med Kagges dulgte hentydninger om at presse, Dagsrevyen m.v. var påvirket av skumle krefter (underforstått Sovjet) fordi nøytronbomben ble vist ved eksplosjon over by," skriver Rolf Thue i sin" belæring".
2.Kielland"ulykken er aktualisert de siste dagene efter at den undersøkelsen NRK fikk foretatt, igjen satte søkelyset mot en eksplosjon som mulig havariårsak.
3.Oceanic Energy" sendte søndag ut en uklar SOSmelding om at skipet holdt på å synke efter en eksplosjon.
4.Det er store ressurser som ligger bak denne eksplosjon i høyteknologi og bedriftsetableringer som vi har sett noen vellykkede eksempler på.
5.Jeg hørte ikke noen eksplosjon.
6.Jeg landet på ryggen, og kjente en voldsom vibrasjon i skipet, - ingen eksplosjon.
7.Krigen mellom Iran og Irak må bringes til opphør før den utløser en eksplosjon i MidtØsten, fremholder Bahrains utenriksminister Mohammed Bin Mubarak AlKhalifa.
8.Mens brannmannskapene var ombord hørte vi en eksplosjon.
9.Soldagene i slutten av april var som en" eksplosjon" ; så å si all sneen er smeltet, og på bakken spirer og gror det.
10.Under oppstarting av en støpemaskin inntraff det en slags eksplosjon slik at det sprutet flytende metall fra toppen, og metallet rammet dem som betjente utstyret.
11.Ved lekkasje i bensintankene blir det en gassdannelse og dermed fare for eksplosjon, og det er nå nødvendig med en skjerpet kontroll på alle hold, sier verne og sikkerhetssjefen i Norsk Olje.
12.Vi hadde ventet mange søkere, men ikke en slik eksplosjon, sier direktør Kjell Aabakken i en kommentar til at det har meldt seg over 540 søkere til de 1520 stillingene som Pengelotteriet har utlyst.
13.Vi har opplevet en eksplosjon i antall løsemiddelsaker efter de reportasjer og artikler som bl.a. Aftenposten har presentert om hvilke varige skader disse stoffene kan ha ved lengre tids omgang med dem på arbeidsplassene, sier LOadvokaten.
14.Vi har sendt ut en pressemelding hvor det understrekes at jordskjelvstasjonen Norsar ikke har kunnet konstatere at noen eksplosjon har skjedd, sier Stephansen.
15.Barna spiste, og jeg satt der og følte en nostalgisk frykt ved middagsbordet, ventet en eksplosjon.
16.Bergheim rispet den 50 kilos bomben med gravemaskinredskapen, men heldigvis skjedde det ingen eksplosjon.
17.Brannen brøt ut i en badstu i fjerde etasje efter en eksplosjon, ifølge radioen i landet.
18.Brannen førte til en eksplosjon.
19.Brannen utløste en kraftig eksplosjon om bord, men kystvakten fikk brannen under kontroll i løpet av et par timer.
20.Brannårsaken er foreløbig ukjent, men den hastighet ilden spredte seg med, kan tyde på at det har skjedd en eksplosjon og at ildsfarlig væske har tatt fyr.
21.Bygningen, som er fra 1965 og har gjennomgått flere ansiktsløftninger, var konstruert på samme måte som bygninger i sprengstoffindustri - lett tak for at en eventuell eksplosjon skulle slå opp og ikke til sidene.
22.Da det var en eksplosjon ombord i et norsk tankskip i Karibien med tap av menneskeliv, ble sjøforklaring holdt i første havn i Afrika.
23.Da mulighetene for eksplosjon ble ansett som mindre og iranske helikoptre var underveis, gikk de 24 ombord igjen.
24.De to siste årene har det skjedd den rene eksplosjon innen brettseiling og utstyr.
25.De trakk seg ut, og bare kort tid efter rev en voldsom eksplosjon taket av bygningen.
26.Den er som en eksplosjon av en anklage.
27.Den overhengende fare for eksplosjon og omfattende oljesøl var over.
28.Den sveitsiske tankeren sendte ut nødsignal efter en eksplosjon i maskinrommet.
29.Denne" skyen" detoneres så av en ny eksplosjon, og forårsaker en sjokkbølge som dreper alle mennesker innenfor en radius av 500 meter.
30.Deres danseform karakteriseres som en eksplosjon av lys, rytme og varme.
Your last searches