No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword elveleie. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Bortsett fra vindusrammer, sement og grovere trevirke skaffer de alt byggemateriale selv : sand og litt vann fra et elveleie, stein fra fjellskråningen.
2.De to på sykkelen ble kastet over autovernet og ut i et elveleie.
3.Det hele later til å ha begynt med at Louise fant en mystisk tann i et uttørret elveleie i Buluk, ikke langt fra det berømte funnstedet Koobi Flora ved Turkanasjøen.
4.Men det inneholder også glade bilder av optimistiske toposaere som nettopp har gravet seg ned til godt vann i et tørt elveleie.
5.Bortsett fra vindusrammer, sement og grovere trevirke skaffer de alt byggemateriale selv : sand og litt vann fra et elveleie, stein fra fjellskråningen.
6.Det var noen spanske misjonærer som oppdaget et trivelig elveleie i 1769, omtrent på den tid da opprørske innvandrere på østkysten begynte å mukke mot de engelske koloniherrenes vanstyre.
7.Jeg har gått Skådalens elveleie opp og ned sommereftermiddager helt opp til Bomveien - uten overhodet å ha støtt på et menneske.
8.Mannskaper fra Røde Kors ble satt i beredskap i Glomfjord tirsdag da elven Haugvikåga gikk så stor at den fant seg nytt elveleie.