Norwegian-French translation of entente

Translation of the word entente from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

entente in French

entente
politikknoun entente [f], accord [m]
Similar words

 
 

More examples
1.I tilslutning til det, ble han efter president Hindenburgs ønske plassert som militærattasje for statene innen Den lille entente - Tsjekkoslovakia, Jugoslavia og Romania, med stasjon i Praha, frem til 1935.
Your last searches