Norwegian-French translation of enveis

Translation of the word enveis from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

enveis in French

enveis
gateadjective à sens unique
Derived terms of enveis
Similar words

 
 

More examples
1.Det dreier seg om informasjonstransport både enveis og toveis, om navigasjon, nødsystemer, overvåkning generelt, bl. a. av virksomhet i de nye økonomiske soner.
2.Men interessen er ikke bare enveis : på en dag fikk professor Naeseth åtte forspørsler fra Norge om familie i Amerika.
3.Når det i intervjuet sto at fjernsyn ikke bare representerer en enveis formidling, så kan denne formuleringen misforstås.
4.Samferdselsdepartementet har godkjent at det innføres enveis lavpris på 325 kroner for rutestrekninger i SørNorge, og at ledsagerprisen på disse strekningene reduseres til 200 kroner.
5.Selve undervisningen i samfunnsfag bør derfor vurderes på ny, og man må forsøke å finne frem til undervisningsformer som er mer i tråd med den tiden vi lever i, sier Anderson, som kunne tenke seg mer gruppearbeid, fordypning i større prosjekter, og mindre" enveis"undervisning fra katetret.
6.Den teoretiske er vanligvis god, men preget av enveis formidling av kunnskap.
7.Ingen har spurt meg, individet, om jeg ønsker denne anonyme, enveis" kommunikasjon".
8.Kommunikasjonen er enveis - gjennom de taler Reagan holder og som Buchanan er ansvarlig for utarbeidelsen av.
9.Personsøkertjenesten er derimot en enveis kommunikasjon, hevder konsesjonssøkerne.
10.Slike billetter er enveis og kan først bestilles dagen før avreise.
Your last searches