Norwegian-French translation of eter

Translation of the word eter from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

eter in French

eter
kjeminoun éther [m]
Synonyms for eter
Derived terms of eter
airedaleterrier, ampermeter, anemometer, aneroidbarometer, åtseleter, barometer, kafeteria, centimeter, desimeter, dekolletert, determinant, diameter, dypsindigheter, dumheter, eterisk, febertermometer, festligheter, formaliteter, forråde hemmeligheter, fotometer, frøeter, gå til ytterligheter, galvanometer, geitegjeter, gruppeterapi, heterodoks, heterogen, heteroseksualitet, heteroseksuell, heksameter, ubestemt determinant, innføre nyheter, insekteter, insektseter, interpretere, kateter, kilometer, kjøtteter, kronometer, kvinne som har skjenkerettigheter
Anagrams of eter
Similar words

 
 

More examples
1.Her eter vi dem," blir det hevdet om slaktede dyr med formodet høyt innhold av de nevnte gifter.
2.Hesten eter ingen agurksalat" - slik lød det første budskap som gikk gjennom historiens første telefon, og denne telefonen ble første gang offisielt demonstrert i Frankfurt den 26. oktober 1861 av oppfinneren selv, den 27 år gamle tyskeren Philipp Reis.
3.Plakatene lyser mot oss på Karl Johan, og konkurrerer med høstfarvene som langsomt eter seg innover løvverket og gir bladene gullkanter.
4.Eter ?
5.Kvinne inviterte mann med hjem, ble drept fordi hun ikke ville ligge med ham, - Ung jente ble forsøkt bedøvet med eter på sitt soverom midt på natten.
6.Vi er underlagt de samme lovmessigheter som andre, adninistrasjonen eter om seg.
7.Vi eter oss inn på rentebyrden, sier landets finansminister, Palle Simonsen, til Aftenpostens utsendte medarbeider.
8.Vi eter oss inn på rentebyrden.
9.Alfaset gård i Groruddalen var en av Oslos største, men sivilisasjonen eter seg stadig inn på driftsbygningene.
10.Andre eter sine barn eller ligger dem ihjel.
11.Da politiefterforskerne kom til åstedet, var det fremdeles en stram lukt av eter eller nafta i baderommet.
12.Den begynte med sovedrikker, alkoholrus, innånding av urtedamper og efterhvert kom eter og kloroform til.
13.Det er en fem og en halv eter høy og syv tonn tung stein av kongegneis fra Flisa i Norge, designet av billedhuggeren Arne Durban og hugget ut av Per Hopmoen.
14.Det skyldes både at stadig yngre folk går på stadig hardere stoffer og at fritt omsatte væsker som tri, eter og andre oppløsningsstoffer i stigende grad blir brukt som rusmidler.
15.Efter kjemisk behandling med eter, syre og aceton får produsentene frem rent kokain.
16.Eter.
17.Her finnes fortsatt ødemark, men sivilisasjonen eter seg lenger og lenger inn i ulvenes land.
18.Hun ble tvunget til å inhalere en eter eller naftalignende gass fra en sprayboks.
19.I forbindelse med fredspriseutdelingen til biskop Tutu fra SørAfrika sender Fjernsynet" Angsten eter sjelen" av Rainer Werner Fassbinder fra 1974.
20.Ifølge kilder innen shippingkretser brant det fremdeles ombord i båten" Amethyst" flere timer eter at andre fartøyer begynte slukningsarbeidet.
21.Jeg var ansvarlig for bedøvelsen, men det eneste jeg behøvde å gjøre var å sprøyte litt eter på liket så tyskerne kunne kjenne lukten.
22.Kina fører for tiden krig mot rottene, som eter minst 15 millioner tonn av landets kornavling.
23.Kunnskapssosiologien er et forholdsvis nytt fag, en av stadig flere nydannelser innenfor humanististiske disipliner som viser hvordan de sosiale forklaringsprinsipper eter seg inn i alle forståelsesformer.
24.Man hadde ikke lokalanestesi, og ved bedøvelse måtte en lege med narkoseapparat være til stede og gi lystgass, kloroform eller eter.
25.Mobiltelefonen" eter" seg stadig lenger nordover i landet.
26.Noen videre konkurranse om maten er det sjelden tale om ; strutsen eter nok gress, men den sper på kosten med frø og en mengde store insekter og små hvirveldyr, samt krypdyr.
27.Når jeg går omkring slik og er forelska, da eter jeg uten stans.
28.Nærfjernsyn kan sendes via kabel eller eter (direkte).
29.Og så slik som jeg eter !
30.Piken våknet natt til tirsdag av at en mann i 20årene var i soverommet og hun kjente sterk lukt av eter.
Your last searches