Norwegian-French translation of evakuere

Translation of the word evakuere from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

evakuere in French

evakuere
generellverb évacuer, refouler, faire le vide dans
Synonyms for evakuere
More examples
1.Mannskapet skal ifølge planen evakuere riggen og komme seg ut av faresonen i løpet av forholdsvis få minutter, sier driftssjef Reidar Nyvik.
2.90 sekunder tok det å evakuere det havarerte DC10flyet, ifølge SAS.
3.Abe skal blant annet ha bedt om amerikansk hjelp til å evakuere japanere som er i Beirut.
4.Ambassaden har fullmakt til å evakuere alle nordmenn om nødvendig.
5.Av de øvrige nordiske ambassader har både svensker og dansker besluttet seg for å evakuere så snart forholdene tillater det.
6.Bare fire personer ble lettere skadet da eksplosjonen og brannen tvang operatøren Occidental til å evakuere 175 av de 225 arbeiderne ombord.
7.Beboerne måtte evakuere sine leiligheter, og fikk hjelp av politiet og naboer.
8.Da flammene til slutt plutselig slo igjennom taket, blusset brannen så kraftig opp at brannfolkene måtte evakuere bygningen i all hast.
9.De ansvarlige ombord fant det da fornuftig å evakuere riggen.
10.De fem Røde Korsrepresentanter er alle blitt drept under arbeidet med å yde førstehjelp og evakuere sårede under kampene.
11.Den britiske regjering har chartret to greske bilferger som vil bli sendt fra Kypros til Beirut så snart man finner dette tilrådelig for å evakuere de omkring 300 britiske borgere som bor i Beirut.
12.Den internasjonale flyplass er stengt, og hvis det blir aktuelt å evakuere de norske fra byen, er båt til Kypros den mest aktuelle utveien.
13.Den norske ambassade har fått Utenriksdepartementets fullmakt til å evakuere nordmennene i byen og var tirsdag kveld i ferd med å gjøre seg klar til å gjennomføre en eventuell evakuering.
14.Den norske ambassade har fått fullmakt til å evakuere dersom situasjonen gjør det nødvendig.
15.Den svenske ambassade hadde planer om å evakuere de svenske borgerne i Beirut torsdag, og hadde håpet å få til en samordnet plan med den norske og danske ambassade.
16.Det ble ikke gjort noe for å evakuere bygningen, åpenbart fordi slike trusler er ganske vanlige.
17.Et sveiseverksted med endel lagrede gassflasker og noen bolighus sto i faresonen, og familiene i boligene ble varlset om at de muligens måtte evakuere sine hus.
18.FNorganisasjonen UNICEF gjorde torsdag et forgjeves forsøk på å evakuere omkring 70 personer fra VestBeirut, melder Aftenpostens korrespondent John Harbo.
19.Helikoptret sto i beredskap på plattformen" Polycastle", men det har ikke vært aktuelt å evakuere mannskapet fra" Treasure Seeker".
20.Hjelpemannskaper kunne efter våpenhvilen igjen komme til for å evakuere sårede, og ambulanser med hylende sirener kjørte gjennom de folketomme gatene på vei til sykehus med skadede.
21.Hundrevis av politifolk ble dirigert til stedet for å evakuere folk, og store brannmannskaper ble satt inn for å få kontroll med ilden.
22.Hvis silda blir liggende og råtne kan det i verste fall føre til at fjorden forpestes og folk må evakuere.
23.I første omgang var det meningen at vi skulle evakuere riggen via personellkurv til et forsyningsskip som lå like ved.
24.I likhet med de øvrige passasjerer på SAS DC10maskin, måtte de evakuere flyet via nødutganger i all hast.
25.Intet kan gjøres ; de må evakuere.
26.John Defrates sa igår at han hadde fått instrukser fra UNRWAs øverste leder, Olof Rydbeck, om å evakuere det internasjonale personalet hvis det blir nødvendig ut fra sikkerhetshensyn.
27.Lensmannen i Rennebu kommune i SørTrøndelag måtte søndag kveld evakuere nærmere 100 mennesker fra deres boliger i Berkåk sentrum, efter at 2500 liter bensin lekket ut fra tankene til en bensinstasjon.
28.Man håper å ha fjernet det meste av silda senest fredag, og det er foreløbig ikke snakk om å evakuere beboere i området.
29.Man kan aldri med 100 prosent sikkerhet gardere seg mot bombe attentat, og når en telefonisk trusel kommer, var det ike vanskelig å fatte avgjørelsen om å evakuere Aulaen, sier politinispektør Kolbjørn Skjervengen som har ansvaret for sikkerhetstiltakene ved biskop Desmond Tutus besøk i Oslo.
30.Myndighetene har satt inn alt disponibelt materiell for å evakuere innbyggerne i de utsatte områdene av byen.
Similar words

 
 

evakuere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) evakuereevakuerendeevakuert
Indikative
1. Present
jegevakuerer
duevakuerer
hanevakuerer
vievakuerer
dereevakuerer
deevakuerer
8. Perfect
jeghar evakuert
duhar evakuert
hanhar evakuert
vihar evakuert
derehar evakuert
dehar evakuert
2. Imperfect
jegevakuerte
duevakuerte
hanevakuerte
vievakuerte
dereevakuerte
deevakuerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde evakuert
duhadde evakuert
hanhadde evakuert
vihadde evakuert
derehadde evakuert
dehadde evakuert
4a. Future
jegvil/skal evakuere
duvil/skal evakuere
hanvil/skal evakuere
vivil/skal evakuere
derevil/skal evakuere
devil/skal evakuere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha evakuert
duvil/skal ha evakuert
hanvil/skal ha evakuert
vivil/skal ha evakuert
derevil/skal ha evakuert
devil/skal ha evakuert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle evakuere
duville/skulle evakuere
hanville/skulle evakuere
viville/skulle evakuere
dereville/skulle evakuere
deville/skulle evakuere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha evakuert
duville/skulle ha evakuert
hanville/skulle ha evakuert
viville/skulle ha evakuert
dereville/skulle ha evakuert
deville/skulle ha evakuert
Imperative
Affirmative
duevakuer
viLa oss evakuere
dereevakuer
Negative
duikke evakuer! (evakuer ikke)
dereikke evakuer! (evakuer ikke)
Your last searches