Norwegian-French translation of fabrikant

Translation of the word fabrikant from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fabrikant in French

fabrikant
generellnoun fabricant [m]
  handel - mannnoun fabricant [m]
  handel - kvinnenoun fabricante [f]
Synonyms for fabrikant
Similar words

 
 

More examples
1.Efter en stund gir de opp og selger rettighetene til en ny fabrikant.
2.En fabrikant fra Köln fikk mandag en bot på 420 000 Dmark, over 1,2 millioner kroner, i den første omfattende vesttyske rettssak om skatteunndragelser til fordel for politiske partier.
3.Før i tiden fantes tynne kalosjer som kunne trekkes over skoene, og med de muligheter som fremskrittet har bragt med seg, måtte da en eller annne fabrikant kunne finne på noe pent til å beskytte skoene ?
4.Før jul ble en annen større fabrikant anmeldt av byveterinæren i Bodø på lignende grunnlag.
5.Med et par fjellski og et par konkurranseski, sponset av en norsk fabrikant, og med det aller nødvendigste utstyr i sekken, satset han på en skisesong på den sydlige halvkule - uten spesielle avtaler og kontakter på forhånd.
6.Når det tilstoppes, er det at ærgjerrigheten begynner å terrorisere oss, og vi begynner å studere til erkebiskop eller statsråd eller fabrikant av gyldne plastpotter eller en annen likegyldighet.
7.Siden kommer Paul på besøk, som velstående fabrikant med sjåfør og så å si i ly av U.S. Army.
8.I og med at enkelte løpere har fått for få ski, vil de trolig ta avtalen opp til revurdering og eventuelt inngå ny avtale med en annen fabrikant, sier Mangrud.
9.Av de øvrige gjester i vertshuset" Den hvite hest" ruver særlig Erik Paaske som fabrikant Møller - også i omfang - og Finn Nielsen som den ustyrlig selvfornøyde Sigismund.
10.Dessuten bestemte finansutvalget at man ikke uten videre skal kjøpe båten fra en finsk fabrikant som har vært aktuell.
11.Det kan for eksempel være at en fabrikant av vinduer vil vite hvilke typer det lønner seg å sats på.
12.Gjøgleren i ham får fritt spillerom, og i scenene med Leif Juster vidunderlig argsnill som fabrikant Møller - oppstår dette sjeldne som kan kalles et kjærlighetsforhold mellom aktører og publikum.
13.Malingen som skal til for å dekke de omkring 3000 kvadratmeterne, blir bekostet av en norsk fabrikant.
14.Siden kommer Paul på besøk, som velstående fabrikant med sjåfør og så å sii ly av U.S. Army.
Your last searches