Norwegian-French translation of fabrikasjon

Translation of the word fabrikasjon from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fabrikasjon in French

fabrikasjon
tilvirkningnoun fabrication [f], production [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Aker Engineering skal klarlegge ulike tekniske spørsmål som knytter seg til fabrikasjon og installasjon av en mulig Hydeepplattform.
2.Allerede før han satset kapital og begynte å bygge sine datamaskiner, gjorde jeg mitt syn klart og fortalte at jeg ikke ville godta fabrikasjon under Kontikinavnet, sier Thor Heyerdahl til Aftenposten i telefon fra sitt hjem i Italia.
3.Den tørkede, hvite frukten i kokusnøtten presses til olje som inngår i fabrikasjon av sepe, kosmetikk, margarin og annet.
4.En norsk" spebarnsmaske" er nå klar for fabrikasjon og direktoratet vil når denne foreligger, gå til innkjøp av slike masker i det antall som er nødvendig for å dekke den prosentvise andel av de 388.000 masker vi har anskaffet.
5.Ikke slik å forstå at påstandene om en planlagt invasjon er noe annet enn" en ren fabrikasjon", men fordi deres egne" besvergelser" gjør frykten nødvendig.
6.Ingeniørtjenester, design og fabrikasjon av utstyr, dykkertjenester, entreprenørarbeider, drift av undervanns og overflatefartøyer.
7.Kombinasjonen av de fire selskapenes ekspertise og erfaring gjør Steelpod A / S velegnet til å ta på seg design, fabrikasjon, sammenstilling og installasjon av offshorestrukturer basert på TTPkonseptet.
8.Men fabrikasjon under Kontikinavnet gjorde jeg det klart at jeg ikke ville godta.
9.Sovjet er ekspert på fabrikasjon av falske dokumenter og meldinger og driver en utstrakt form for psykologisk krigføring mot hele VEsten for å så splid mellom USA, NATO og VestEuropa.
10.Aker Verdal skal stå for detaljprosjektering, materialanskaffelse og fabrikasjon av understellet.
11.Consafe Engineering skal fortsatt tilby tjenester innen design og fabrikasjon av bolig og andre moduler til oljevirksomheten til havs.
12.De omfatter bygging og utrustning av dekksrammen samt fabrikasjon av 10 dekksmoduler.
13.Det er fabrikasjon av to sagtyper.
14.Fabrikasjon av denne karakter må norske verft i hovedsak konkurrere om på norsk sokkel.
15.Forbudet mot offensive romvåpen gjelder ifølge den sovjetiske talsmann Leonid Samjatin fabrikasjon, utstyring og utplassering av slike våpen, ikke forskning.
16.Kontrakten omfatter fabrikasjon av seks tommers strømningsledninger på tilsammen 10,8 kilometer i tillegg til installasjon av ledninger og to kontrollkabler til fire produksjonsbrønner.
17.Kontraktene omfatter fabrikasjon og montasje av røropplegg i avanserte materialer.
18.Statoil skal også efter sommeren tildele flere store kontakter - blant annet i forbindelse med marine transporttjenester og fabrikasjon av helikopterdekket, ifølge Olsen.
19.Sterkoder Mekaniske Verksted A / S i Kristiansund har fått oppdraget med fabrikasjon av forboringsramme til Oseberg BPlattformen.
Your last searches