Norwegian-French translation of farskap

Translation of the word farskap from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

farskap in French

farskap
generellnoun paternité [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Byretten er inndelt i 37 avdelinger hvorav 19 steller med tvistemål, 6 med familierett, farskap og arbeidsrett, 8 fungerer som meddomsrett i straffesaker og 4 som forhørsrett.
2.Creteildomstolen tok ikke stilling til spørsmålet om farskap eller arv i denne saken.
3.Et hovedpunkt i den svenske loven er at en mann som går med på å bli rettslig far ved at konen blir inseminert med sæd fra en annen mann, ikke senere skal kunne unndra seg farskap.
4.Der er først og fremst barnets interesser man skal ha for øyet når man overveier hvorvidt kunstferdige farskap bør bli avslørt eller ikke.
5.Eftersom en gift kvinne kan ha flere elskere, skulle man tro det oppsto komplikasjoner vedrørende farskap.
6.Lørdag 6. juni får vi igjen se Edvard Persson, og igjen skal det dreie seg om forvekslinger og dertil falske farskap.
Your last searches