Norwegian-French translation of feilslutning

Translation of the word feilslutning from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

feilslutning in French

feilslutning
resonnerendenoun faux raisonnement [m], sophisme [m], vice de raisonnement [m]
Similar words

 
 

More examples
1.De retningslinjer som er trukket opp må underkastes en vurdering, men i denne saken er politiets engasjement en feilslutning - for ikke å si en kortslutning.
2.Det vil være en feilslutning av våre enøkbestrebelser dersom vår fremtidige energipolitikk skal baseres på at vår kraftutbygging skal reduseres til fordel for enøktiltak.
3.At Norge gjennom efterkrigstiden har fått øket strategisk betydning på grunn av aktiviteten i våre nærområder, forleder enkelte til den livsfarlige feilslutning at vi kan holde oss borte fra konflikter ved bare å sørge for at andre land holdes på mange armlengders avstand.
4.Nei, sier Weitzman, det er en stor feilslutning bare å se på hva som skjer i den enkelte bedrift under et slikt system.
5.Tallene foreligger ikke ennå, men det er uansett en grov feilslutning å tro at avisenes resultater kan avleses gjennom økende opplags og annonseregnskaper.
Your last searches