Norwegian-French translation of forgangen

Translation of the word forgangen from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forgangen in French

forgangen
tidadjective passé
Synonyms for forgangen
Similar words

 
 

More examples
1.Den har ikke noe prangende hovedkvarter, en treetasjes murbygning som har vært en herskapsbolig i en forgangen tid.
2.Det var i en forgangen tid, for førti år siden, under de beryktede fem lange, tunge år, og han nektet å ha noe med dem å gjøre.
3.En hyldest til sine familiære hverdagshelter og en forgangen tid ?
4.Et besøk på museet blir derfor en nostalgisk vandring gjennom en forgangen tidsepoke.
5.Han har gjenskapt en forgangen tid i" One mo Time".
6.Han uttaler derfor et håp om at skolene ikke beholder dette skillet, som egentlig har sine forutsetninger i en forgangen tid.
7.Håndverkskunst som hører en forgangen tid til.
8.Mange kommuner har lukningsvedtekter som lukter av en forgangen tid, både ved snevre åpningsrammer og besynderlig spesialbehandling av forskjellige varegrupper.
9.På fagbevegelsens hender samler det seg nå opp betydelig kapital fordi storstreikene stort sett tilhører en forgangen tid.
10.Som var jeg prinsen av en forgangen tid.
11.Det hører hjemme i en forgangen tid, sier han.
12.Da han kom tilbake utpå forsommeren, stengte han like godt av rommet hvor julegranen fortsatt strålte av forgangen høytid.
13.Den omfatter derfor også litt historikk representert ved toalett og vaskeservant av forgangen modell samt morsomme og informative plansjer langs veggene.
14.Kanskje vil Angela Carter, kjent blant annet for romanen" Den magiske leketøysbutikken", fremkalle en slags homerisk latter fra en forgangen tid før teppet går opp for det tyvende århundres vanviddssirkus.
15.Med denne dimensjonen skal vi også nå dagens 17åringer, og slik skal Gös#ta Berling ikke bare bli en romantisk person med kjærlighet til vakre kvinner i en forgangen tid, sier Tommy Berggren fast.
16.Og nedhenting av katter fra trær, fjerning av døde mus og reparasjoner av kraner som drypper, er ikke forgangen tid for en vaktmester.
17.Om noen år er kanskje deler av norsk skipsbygging forgangen historie slik hvalfangsten er det.
18.Svensk verftsindustri er snart en saga blott, ja, så forgangen historie er den allerede blitt, at temaet er blitt gjenstand for forskning i de historiske institutter.
19.Tone smyger seg forsiktig gjennom døren og stiller seg som skiltvakt ute i forgangen inntil Inger Lise roper at alt er klart.
Your last searches