Norwegian-French translation of forskning

Translation of the word forskning from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forskning in French

forskning
vitenskapnoun recherche [f], recherches [fp]
Synonyms for forskning
Derived terms of forskning
Similar words

 
 

More examples
1.Det er svært viktig at man unngår en kompetansestrid mellom veterinærer og universitetsutdannede fagfolk når det gjelder forskning og veiledning i saker som gjelder oppdrettsfiskens miljø og helse.
2.Det ville være rimelig om Norge, som har høstet så mye av Antarktis rikdommer, også var med på den forskning som kan føre til en sunn økologisk politikk i disse områdene".
3.For fremstående filatelistisk forskning og forfatterskap".
4.Fra medisinsk forskning og praksis".
5.Hvorfor er det så mye mer" ansvarlig" å bruke oljeinntektene i en generell og tilfeldig overrisling gjennom skattelettelser, enn - slik Arbeiderpartiet vil til en styrt innsats på de områder det er mest fornuftig å investere, og til forskning og utvikling for å skape reelle muligheter for omstilling ?
6.I en rapport som av Den britiske legeforening er blitt karakterisert som" utmerket, forstandig og menneskelig" anbefaler Warnockkomiteen at forskning på menneskelige embryo (foster) kan tillates opptil 14 dager.
7.Med forskning er da ment utarbeidelse av generelle teoretiske løsninger samt det å utarbeide produksjonsprosesser for en eventuell framtidig produksjon.
8.Miljøforskning" ble et nytt begrep her i landet med opprettelsen av et eget institutt for slik forskning på høyskolen i slutten av 1950årene.
9.Om tekniskindustriell forskning og utvikling" (Industriforskningsmeldingen) som nå er til behandling i Stortingets energi og industrikomite.
10.Realfag mot år 2000" er et samarbeidsprosjekt i regi av Realistforeningen og fakultetet, hvor publikum kan bli bedre kjent med" mat.nat." og det som skjer innen naturvitenskapelig forskning idag.
11.Ungdom" er ikke den ensartede gruppen vil lett skal ha dem til, understreker Listhaug, som minner om at rapporten kun er en referanseramme for videre forskning.
12.Ærefrykt for livet" er tema for dr.med. Ola D. Saugstad, som skal ta opp aktuelle spørsmål omkring livs og dødsproblemene i forbindelse med moderne medisinsk forskning og praksis.
13.(Nyco) skal i løpet av en ukes tid inngå samarbeidsavtaler med to japanske legemiddelfirmaer som kan bli av største betydning for Nycos markedsføring av eksisterende produkter, samt forskning og utvikling av nye og markedsføring av disse.
14.70årene er de tapte år i norsk forskning.
15.95 prosent av all yrkesmedisinsk forskning skjer i industrialiserte land, og man har bare i liten grad ulandene i tankene til tross for at disse har 70 prosent av verdens samlede arbeidsstokk.
16.Amerikanerne er flinke markedsførere, men når det gjelder forskning og utvikling er de i utgangspunktet ikke bedre enn oss.
17.Bakgrunnen for å opprette slike utvalg er blant annet den rivende utviklingen innen forskningen, blant annet i medisinskgenetisk forskning som så å si rører ved kjernen i menneskelivet, sier ekspedisjonssjef Harald Hauge i Sosialdepartementet til NTB.
18.Barrieren mot å slippe til stoff om vår virksomhet og resultater av nøytral forskning om samfunnsutviklingen, er stadig blitt mer massiv i de store Osloavisene.
19.Både yrkesopplæring og forskning er grunnleggende og skulle være såpass ukontroversielt at man kan enes om det, sa han.
20.De faglige foredragene på universitetets festmøte og på AVHs årsmøte er begge hentet fra teknisk og naturvitenskapelig forskning.
21.De forbrukerpolitiske myndigheter har gitt området husholdningsøkonomi prioritet når det gjelder forskning og utredning.
22.De har valgt et vanskelig emne for Deres forskning.
23.De pedagogiske forskningsintstituttene har ikke hatt slik forskning de siste fem årene.
24.Derfor synes vi det er viktig å hjelpe folk med sopp, og de fleste her driver med matsoppkurser og veiledning i sopp ved siden av forskning.
25.Dersom overskuddet av lotto på samme måte som tippeoverskuddet idag, blir øremerket idrett og forskning, har vi ingen innvendinger.
26.Det betyr bl.a. at det må opprettes et professorat og at det drives forskning ved en slik høyskole, sa Eide.
27.Det drives en god del forskning og undersøkelser omkring eldreomsorgen, men publiseringen har hittil vært for dårlig.
28.Det er enighet i rådet om den almene strategi å holde grunnforskningen og kompetanseoppbyggingen, slik at de som ønsker å få forskning utført, er garantert at de kan få gode folk.
29.Det er forbausende at Arbeiderpartiet nå vil stramme inn på de forbedrede vilkårene bedriftene har fått for å bygge seg opp egenkapital og styrke sin forskning og utvikling.
30.Det er først og fremst i forbindelse med forskning innen oljeutvinning og utbyggingsprosjekter i Nordsjøen vi har behov for regnekraft i superklassen.
Your last searches