Norwegian-French translation of forverre

Translation of the word forverre from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forverre in French

forverre
forverreverb exacerber, aggraver, exaspérer, empirer
Synonyms for forverre
More examples
1.Dette er en klart proteksjonistisk holdning, og vil ytterligere forverre norsk lastebilnærings konkurransesituasjon, sier direktør Karl J. Bjerklund i Norges LastebileierForbund til Aftenposten.
2.Et program for å forverre bedriftenes arbeidsvilkår.
3.Selv om materialet var ufullstendig, mente vi at syntetisk olje kunne forverre arbeidsmiljøet, sier Rønneberg, som presiserer at det er forskjell på de ulike typer syntetiske oljer og forskjell fra produsent til produsent.
4.Under depresejonen med massiv arbeidsløshet delte mange jøder den oppfatning at en omfattende innvandring til USA ville forverre situasjonen ytterligere.
5.Vi har sett at lokale krefter fremholder at en utvidet messe skal forverre de trafikale forhold i området.
6.Øket bedriftsbeskatning vil forverre industriens arbeidsvilkår, sier han.
7.72 prosent av dem som ble spurt, mente at deres situasjon vil forverre seg ytterligere.
8.Bostyret skriver imidlertid at aksjekjøpet utvilsomt har bidratt til å forverre resultatene både i moderselskapet og i TMO.
9.De nordnorske entreprenører regner med at prisstoppen kommer til å forverre situasjonen.
10.Den spente sikkerhetssituasjonen i regionen bidrar til å forverre forholdene ytterligere.
11.Den vil forverre trafikkbelastningen i vår bydel, selv efter at Ekebergtunnelen er bygget, og vi frykter at den vil bli så dyr at man ikke får råd til å forbedre den håpløst dårlige trafikksituasjon på Østkanten.
12.Denne situasjonen vil forverre seg ytterligere i 1986.
13.Der er enkelte oppmuntrende trekk, men samarbeidsministrene deler samtidig en alvorlig bekymring for at situasjonen kan forverre seg.
14.Derimot har ikke SydAfrika unnlatt å bruke sitt økonomiske grep på nabolandet til å forverre situasjonen.
15.Det advares mot fremføring av Grunnlinjen / Vannlinjen, som man hevder vil forverre miljøforholdene på Ruseløkken, Hjortnes og Skillebekk, og det kreves at E18 Sjølystveien må støydempes av hensyn til boliger og friarealer.
16.Det blir heller ikke utelukket at det hele ble satt i gang som en provokasjon for å forverre det allerede spente forhold mellom USA og Polen.
17.Det dreier seg nemlig om" løsninger" som alle andre regjeringer har forkastet i tur og orden, rett og slett fordi de vil forverre de problemer man allerede sliter med.
18.Det er to svakheter ved høyere utdannelse i Norge som innstillingen overser, og antagelig kan bidra til å forverre.
19.Det heter at dette vil forverre kommunens økonomi.
20.Det heter også at en nedbemanning som går så raskt at man må si opp yngre jernverksarbeidere vil forverre situasjonen på arbeidsmarkedet, særlig med konsekvenser for blokkboligmarkedet.
21.Det påpekes dessuten i uttalelsen at et samlet NATO er viktig i en tid da Sovjet i sak efter sak bidrar til å forverre forholdet mellom øst og vest.
22.Det vil forverre levevilkårene for mange, og det er nødt til å slå ut i økte lønnskrav, sa han bl.a.
23.Dette vil i neste omgang bare forverre situasjonen for det norske næringsliv, blir det hevdet.
24.Dette vil i seg selv bidra til å forverre landets allerede svake betalingsbalanse, heter det i rapporten.
25.Efter at kjennelsen var falt, opplyste han at årsaken var frykt for å forverre situsjonen for broren, som er blant de tiltalte.
26.En lønnsvekst på fem prosent var det i maksimalt kunne tåle for ikke å forverre konkurranseevenen ytterligere.
27.En streik vil derfor bidra til å svekke vårt renomme og forverre vår konkurransesituasjon.
28.En økning i mobiliseringsoppsetningene for å ta imot flere mannskaper med fullført førstegangstjeneste, vil ha en organisasjons, befals og materiellmessig side som vil øke driftsutgiftene og forverre den situa sjon Forsvaret allerede befinner seg i.
29.Enten man er syk selv, eller har syke barn, er det en kraftig påkjenning å vite at man ikke kan regne med hurtig assistanse om tilstanden skulle forverre seg.
30.Eventuell skade på det store laksefisket ville forverre det.
Similar words

 
 

forverre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forverreforverrendeforverret
Indikative
1. Present
jegforverrer
duforverrer
hanforverrer
viforverrer
dereforverrer
deforverrer
8. Perfect
jeghar forverret
duhar forverret
hanhar forverret
vihar forverret
derehar forverret
dehar forverret
2. Imperfect
jegforverret
duforverret
hanforverret
viforverret
dereforverret
deforverret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forverret
duhadde forverret
hanhadde forverret
vihadde forverret
derehadde forverret
dehadde forverret
4a. Future
jegvil/skal forverre
duvil/skal forverre
hanvil/skal forverre
vivil/skal forverre
derevil/skal forverre
devil/skal forverre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forverret
duvil/skal ha forverret
hanvil/skal ha forverret
vivil/skal ha forverret
derevil/skal ha forverret
devil/skal ha forverret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forverre
duville/skulle forverre
hanville/skulle forverre
viville/skulle forverre
dereville/skulle forverre
deville/skulle forverre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forverret
duville/skulle ha forverret
hanville/skulle ha forverret
viville/skulle ha forverret
dereville/skulle ha forverret
deville/skulle ha forverret
Imperative
Affirmative
duforverr
viLa oss forverre
dereforverr
Negative
duikke forverr! (forverr ikke)
dereikke forverr! (forverr ikke)
Your last searches