Norwegian-French translation of fullføre

Translation of the word fullføre from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fullføre in French

fullføre
generellverb exécuter
  anstrengingverb continuer, persévérer
  aksjonverb poursuivre, continuer
Synonyms for fullføre
Derived terms of fullføre
More examples
1.Per" (12) får fullføre rideturen til fjells.
2.(Det er 10 ganger så mange som prøver å ta livet sitt enn dem som greier å fullføre forsettet).
3.Allerede i midten av 60årene hadde Bowerman utarbeidet joggeprogrammer rettet mot de helt uerfarne, der målet var å kunne fullføre en engelsk mil (1609 meter) efter seks uker.
4.Den eneste grunn til at jeg ber om fornyet mandat er ønsket om å fullføre den innsats vi innledet i fellesskap for fire år siden, fremholdt ham i en TVtale inatt.
5.Det er for sterkt å si at vi føler oss ført bak lyset av industriministeren, men vi er blitt bedt om å forhandle med en part som ikke har hatt mandat til å fullføre forhandlingene.
6.Egentlig skulle jeg ha vendt tilbake til Bhopal idag for å fullføre oppdraget for mitt firma, forteller han.
7.For fjerde eller femte gang tok jeg i begynnelsen av dette tiåret for meg et romanprosjekt jeg har hatt problemer med å fullføre.
8.Jeg akter å fullføre det vi innledet for fire år siden, fremholdt en jublende Reagan imorges da han takket tusenvis av elleville tilhengere, som hadde samlet seg til fest i Century Plaza Hotel i Los Angeles.
9.Jeg håper jeg kan bli så frisk som alle andre, slik at jeg kan fullføre medisinstudiene innen tre år.
10.Jeg regner i det minste med å fullføre som en god nummer to, sier Hart, som legger til at også det vil være en moralsk seier all den stund han startet tilsynelatende håpløst langt bak Mondale.
11.Jeg synes man bør fullføre det man har begynt på og skape en helhet i Nationaltheaterstrøket.
12.La oss fullføre den amerikanske revolusjon vi har innledet, fremholdt han.
13.Slik situasjonen er idag, kan det virke som om Strømsgodset ikke er villig til å fullføre det arbeidet man har begynt, med det mål å bli et 1. divisjonslag igjen i løpet av disse tre årene, sier han.
14.Vi akter å fullføre det vi innledet for fire år siden.
15.Vi har ennå ikke avgjort om Furuholmen skal fullføre tunnelen eller om den resterende del skal sendes ut på vanlig anbud, opplyser anleggsjef Torstein Kjærvik på Akershus veikontor.
16.Vi holder jo nå på å fullføre Ringveien.
17.Vi prøver her å involvere elevene i et praktisk fag og samtidig oppmuntre interessen deres for teoretiske fag slik at de kan fullføre grunnskolen.
18.Vi vil fullføre jobben med å rette opp Danmarks økonomi, erklærte statsminister Schlüter på ny foran tirsdagens folketingsvalg.
19.25åringen hadde ingen mulighet til å fullføre.
20.400 mann arbeider tre skift for å fullføre Heimdaloppdraget.
21.Administrerende direktør i Norske Avisers Landsforbund, Knut Fossum uttaler til NRKRadio at opprettholdelse av de gamle rutinene for utbetaling av produksjonstilskudd vil hjelpe utsatte aviser til å fullføre sine økonomiske disposisjoner.
22.Amnesty har funnet det underlig at en" paranoid schizofren" person med en manifest" hebefrenlignende tilstand" allerede fra ungdomstiden skal ha vært i stand til å fullføre sin utdannelse, senere skal ha blitt funnet verdig som komsomolsekretær, funnet skikket til å utføre militærtjeneste, samt blitt akseptert som partimedlem.
23.Arbeidsgruppen går inn for at alle elever, uansett studieretning, linje eller årstrinn, skal fullføre alle skoleårets 190 dager.
24.Bjørke Pila har tidligere vist fin hurtighet samtidig som hun har hatt problemer med å fullføre lengre løp.
25.Bl.a. så vi Simen Auseths kamp mot en ugander på morgenkvisten, men en sykdomsplaget Auseth hadde ikke styrke nok til å fullføre en fin åpning og tapte 41.
26.Bortimot halvparten av de som er registrert som fulltidsstudenter idag, studerer i virkeligheten på deltid, det er dermed meget tungt å fullføre.
27.Brevelevene skal videre stimuleres til å fullføre undervisningen, og brevskolene skal bedre kunne følge opp elevarbeidet.
28.Byggholt er i ferd med fullføre et bygg på drøye 3000 kvadratmeter for Inge Henry Hansens dødsbo i selve Lysaker sentrum, Kvaerner Engineering og Den norske Creditbank har leiet hele bygget.
29.DEN eventyrlige suksessen våget han neppe å håpe på da hans kone Tabitha i 1972 fant et av hans manuskripter i papirkurven og oppfordret ham til å fullføre romanen.
30.Da Pedersen, som menig komitemedlem ifjor, utgjorde sin sjettedel av barnetogets fortropp, følte hun sterkere trang til å" funksjonere" blant de handicappede enn å fullføre runden.
Similar words

 
 

fullføre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fullførefullførendefullført
Indikative
1. Present
jegfullfører
dufullfører
hanfullfører
vifullfører
derefullfører
defullfører
8. Perfect
jeghar fullført
duhar fullført
hanhar fullført
vihar fullført
derehar fullført
dehar fullført
2. Imperfect
jegfullførte
dufullførte
hanfullførte
vifullførte
derefullførte
defullførte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fullført
duhadde fullført
hanhadde fullført
vihadde fullført
derehadde fullført
dehadde fullført
4a. Future
jegvil/skal fullføre
duvil/skal fullføre
hanvil/skal fullføre
vivil/skal fullføre
derevil/skal fullføre
devil/skal fullføre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fullført
duvil/skal ha fullført
hanvil/skal ha fullført
vivil/skal ha fullført
derevil/skal ha fullført
devil/skal ha fullført
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fullføre
duville/skulle fullføre
hanville/skulle fullføre
viville/skulle fullføre
dereville/skulle fullføre
deville/skulle fullføre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fullført
duville/skulle ha fullført
hanville/skulle ha fullført
viville/skulle ha fullført
dereville/skulle ha fullført
deville/skulle ha fullført
Imperative
Affirmative
dufullfør
viLa oss fullføre
derefullfør
Negative
duikke fullfør! (fullfør ikke)
dereikke fullfør! (fullfør ikke)
Your last searches