Norwegian-French translation of gå bort

Translation of the word gå bort from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå bort in French

gå bort
personverb décéder, s'éteindre, mourir
  verkverb se calmer, s'apaiser, passer, disparaître
Synonyms for gå bort
Similar words

 
 

More examples
1.Gå bort fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler.
2.Vil også dere gå bort ?
3.Det er intet grunnlag for å gå bort fra dagens rutineundersøkelser av gravide, sier overlege EikNes.
4.Det var trist at han skulle gå bort så tidlig.
5.Nei, det var nok ingen som hadde ventet at vi skulle passere selveste olympiamesteren på første etappe, eller at vi i det hele tatt skulle gå bort og vinne med det håpløse utgangspunktet vi hadde.
6.Siktede har forklart at 19åringen var i ferd med å snu seg og gå bort fra stedet foran politistasjonen, hvor han stod med en hagle.
7.Vi ønsker å gå bort fra det prinsipp at leietagerne får skjult støtte gjennom subsidierte husleier, sier Merete Johnson (h) til Aftenposten.
8.At Frank Peter Rötsch skulle gå bort og bli olympisk mester kom ikke som noen overraskelse på noen.
9.Blir Stortinget overbevist om at dette er tilfredsstillende, vil det være grunnlag for å be NATO om å gå bort fra førstebruksdoktrinen.
10.Bør ikke NATO arbeide for å gå bort fra sin atomstrategi ?
11.De hadde sett henne gå bort i følge med to menn i det hemmelige politis uniform, og det kunne jo bare bety en ting.
12.Denne måten å jobbe med norskfaget på, å gå bort frå båstenking og kjedelig grammatikkdrill, og heller bruke også sidemålet i meiningsfylt aktivitet, alt frå første stund, i små dosar, er ny.
13.Der har vi opplevet å se en fransk soldat komme inn på en kafe spenne av seg beltet med pistolen og legge det fra seg på en stol for så å gå bort og bestille sin kaffe.
14.Dessuten ville det være dumt av Høyre å gå bort fra skattelettelser når vi ser hvor godt de har virket både for den enkelte og for samfunnet som helhet, fremholder statssekretær og annen viseformann Arne Skauge.
15.Det er grunn til å tro at denne oppfatningen har en viss støtte i Regjeringen, og at myndighetene kan komme til å gå bort fra sitt opprinnelige forslag om et Statoil International i denne omgang.
16.Det er grunn til å være bekymret med tanke på om Høyre vil arbeide aktivt for at NATO skal gå bort fra førstebrukstrategien på en måte som har støtte i et flertall på Stortinget, mener artikkelforfatteren.
17.Det var synd at han skulle gå bort, slik at han ikke fikk være med på de triumfene vi har opplevd, sa Per Inge Ree, som ikke ser bort fra at det også kan bli storeslem sesongen sett under ett, ikke bare i Kollen.
18.En som får førerkort er en potensiell risiko for seg selv og andre, og det er helt galt å gå bort fra de minstekrav som stilles.
19.Finansminister Rolf Presthus har rettet en sterk henstilling til bankene om å gå bort fra de nye ordningene med automatiske og utvidede lånetilbud til lønnskontokunder.
20.Gå bort til Universitetsplassen og syng.
21.Han begynte å gå bort til sitt arbeidsværelse.
22.Han gjorde det dermed klart at Kina ikke vil følge appellen fra Amnesty International om å gå bort fra bruken av dødsstraff.
23.Hun opplever det som sjokkerende at UD bare et år efter at det overtok det administrative ansvaret, tør gå bort fra opprinnelige avtaler.
24.Hvis vi skal gå bort fra det systemet vi har idag, vil de små arrangørere få vanskeligheter med å få god deltagelse til sine stevner.
25.I et hus hvor vi aldri før har satt våre ben, føler vi oss selsomt urolige fordi alt virker velkjent, og fordi vi" vet" at en av de tilstedeværende kommer til å gå bort til nøyaktig det samme stedet som" før".
26.I tillegg er man i ferd med å gå bort fra felles vaskerom i blokken.
27.Jeg hadde tenkt meg ut hvordan jeg skulle gå bort på reisebyrået allerde den første dagen og spørre om hvor prosesjonen gikk.
28.Jeg ser helt klart fordelen som ligger i å gå bort fra den tidligere ordningen med å la et klubblag representere oss, og heller satse på et sammensatt lag, et landslag.
29.Kan gå bort til mikrofonen og ikke ane hva jeg skal synge.
30.LA oss et øyeblikk gå bort fra kunstneren og hans verk, og isteden se litt nærmere på mennesket.
Your last searches