Norwegian-French translation of gå tilbake

Translation of the word gå tilbake from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå tilbake in French

gå tilbake
generellverb s'éloigner, reculer
  gjenkomstverb faire marche arrière
  forringesverb être sur le déclin, péricliter
  rørelseverb revenir, retourner, repasser, rentrer, regagner
  tidverb remonter, dater de
  personverb faire marche arrière
Similar words

 
 

More examples
1.De har sluttet i et internasjonalt karrierekonsern for å gå tilbake til Oslo Høyre, et merkverdig skritt i manges øyne.
2.Det er ikke nødvendig å gå tilbake til de harde 30årene for å finne kriseperioder i skipsfarten.
3.Hun opplevet sitt møte med funksjonæren så traumatisk, at hun faktisk er redd for å gå tilbake til fremmedpolitiet, sier medlem av Helsingforskomiteens styre, universitetslektor Kristoffer Gjøtterud, til Aftenposten.
4.Høyre vil ikke gå tilbake på den ordningen vi har gått inn for.
5.Jeg må sammen med familien ta opp til vurdering om det er grunn til å gå tilbake til konkurranseskytingen når resultatet kan bli flere måneders mareritt.
6.Jeg skal ikke legge skjul på at jeg for tiden vurderer å gå tilbake til Hamarkameratene efter denne sesongen.
7.La oss høre på båndet, sa Stenman og lot rullen gå tilbake til null.
8.Men det skal jo godt gjøres for oss alle å gå tilbake til naturen ?
9.Men flertallet valgte likevel å høre på klubbstyret og gå tilbake til arbeidet.
10.Men hva med Sissel Rønbecks trusel om å gå tilbake til skattenivået fra 1981, dersom Arbeiderpartiet vinner valget, ble Berge spurt fra salen.
11.Nei, det er overhodet ingen grunn til å gå tilbake til det vi hadde før.
12.Nei, jeg kan ikke skjønne hvorfor jeg skal gå tilbake til de årene som var tyngre.
13.Nei, og i slike tilfeller får vi oppgitt navn og adresse og kan gå tilbake og sjekke om de har snakket sant og om de er registrert med korrekt adresse.
14.Når min firemånederskontrakt med Maritimo er ute, er jeg pr. idag åpen for å gå tilbake til Vålerengen hvis Tor vil, sier Gunder.
15.Selv om jeg primært har lyst til å fortsette i USA med jobb efter studiene, sier det seg selv at jeg vil gi det jeg kan til Asker Svømmeklubb av min erfaring, sier Schram Stokke, som ser det som den naturligste ting av verden å gå tilbake til sin gamle klubb dersom han slår seg ned i Norge.
16.Ut fra dette har ass. overlege Fodstad skriftlig meddelt at han ønsker å gå tilbake til den stilling han har permisjon fra ved Regionsykehuset i Umeå.
17.Vi kan ikke uten videre gå tilbake til noe som var.
18.Vi kommer ikke til å gå tilbake til føydalismen, det slavesamfunnet som Tibet faktisk var før 1959, da politikk og religion ble blandet sammen.
19.Vil Arbeiderpartiet gå tilbake til skattenivået fra 1981 ?
20.en tredje definisjon kan gå tilbake på formålet for visse statlige virkemidler, dvs. tiltak som erklært tar sikte på å påvirke industriutviklingen på en bestemt måte.
21.2530 fanger som hadde vært ute i luftegården, nektet å gå tilbake til sine celler.
22.ARAJet kan tenke seg å gå tilbake til sin normalpris på kr. 3.98, men bare under den forutsetning at de store selskapene ikke forlenger sine rabatter utover 1. august.
23.Alle som ikke kunne gå tilbake fordi det ikke var mat nok.
24.Arbeiderne i Tilbury (London), Grimsby og Immingham vedtok på lokale møter torsdag å gå tilbake til arbeidet.
25.Av meldingen fra Tass fremgår det også at SovjetUnionen bare vil gå tilbake til forhandlingsbordet i Geneve om de amerikanske rakettene trekkes tilbake fra VestEuropa.
26.Bakgrunnen for at Erik Brødholt ønsker å inngå forlik i saken og frafaller søksmålet mot Staten er at han har fått ny stilling på Arendal yrkesskole og følgelig ikke ønsker å gå tilbake til stillingen som inspektør i Arendal kretsfengsel.
27.Beboerne oppfordrer enstemmig Arbeiderpartiet til å gå tilbake til sitt opprinnelige standpunkt om rehabilitering før dagens møte i formannskapet.
28.Beslutningen om å gå tilbake på avtalen med Israel er i første rekke et nederlag for kampen for Libanons egen selvstendighet, fremholdt Shamir.
29.Da binder banken seg til å gi lån, og kan ikke gå tilbake på det senere.
30.Da det ikke foreligger ferske tall, må man gå tilbake til novembertallene.
Your last searches