Norwegian-French translation of gående

 
 

More examples
1.Heimat" åpner med at hovedpersonen, Paul Simon, kommer gående hjem fra krigen i 1919.
2.Men i den fjerde nattevakt kom Jesus til dem, gående på sjøen.
3.Skifinnern"s pendant i sommerhalvåret," Stifinnern", har holdt det gående i 16 sesonger, og samlet ifjor 1700 deltagere, forteller Fløymo.
4.Bilistene har ifølge trafikkreglene alltid et ansvar for at de gående kan ferdes trygt og sikkert i trafikken.
5.De som kommer til landet uten å ha flyktningestatus, faller utenfor alle bestemmelser, og er hittil blitt gående i opptil to år mens søknaden behandles i Justisdepartementet, uten hjelp av noe slag.
6.Dere som arbeider i Braathens SAFE har jo også gående et prosjekt i samarbeide med SOSbarnebyer, hva er det som får dere til å engasjere dere så sterkt i arbeide for nødlidende mennesker ?
7.Det er alltid fare for at en gående kan gli og miste balansen.
8.Det er kvinnene som drar lasset, mener Brian Pattison, og legger til at uten deres støtte, utholdenhet og oppfinnsomhet, hadde det vært vanskelig å holde streiken gående i 17 uker.
9.Det er mange år siden de gående fikk lov til å ta veiens høyreside i bruk.
10.Det må jo svekke Gyldendals anseelse og konkurranseevne på børsmarkedet at de ikke kan greie å holde et lite poesitidsskrift gående.
11.For på Haukeland blir unge kreftpasienter fra distriktet gående i helgene, selv om de er friske nok til å kunne få permisjon.
12.Gjelder å holde det gående, lyder det fra den lille, lynraske, stadig to skritt foran.
13.Her håper vi å holde det gående i minst 14 dager, og gjerne helst til sneen kommer, sier Wenche Arnardo.
14.I midten av 70årene ble de som trener med rulleski definert som gående, noe som viser seg å være helt uholdbart.
15.I praksis viste det seg raskt at det var forbundet med fare for rulleskibrukerne å benytte venstre side da de kommer lengre ut i veien enn gående og holder større fart, sier langrennskonsulent Per Nymoen i Skiforbundet.
16.Interessen for moderne dans må også være stor, eftersom dere, tross vanskelige kår har holdt det gående i 10 år med gjennomsnittlig to forestillinger i året ?
17.Jeg er ingen offentlig person, jeg har et svare strev med å holde det gående med det presset jeg allerede har.
18.Jeg kan bekrefte at vi har forhandlinger gående med Idrettsforbundet.
19.Men hvis det er så at vi har en sabotør gående løs blant oss, en person som setter andres liv og helse på spill og allerede har ett drap på samvittigheten, så kan det ikke være i noens interesse å holde sin beskyttende hånd over vedkommende i den hellige solidaritetens navn !
20.Når du som bilist kjører forbi en som går langs veien må farten reduseres, og den gående gis tilstrekkelig plass.
21.Når vi nå er i den situasjonen at vi ikke engang har midler til å holde eksisterende virksomhet gående, er det lett å innse at vi i nær fremtid vil få en krisepreget situasjon karakterisert ved faretruende lange ventelister, sier Sørland.
22.På tross av de store kostnadene med å sette alt i stand hadde vi tro på at vi skulle klare å holde stedet gående, ikke minst på grunn av beliggenheten.
23.Vi begynner i august og holder det gående til 15. mars.
24.Vi drøfter felles grunnleggende problemer i dette havet, og seminaret er ett i en serie vi har gående sammen med fiskeri og polarundersøkelsesinstituttet i Murmansk, fremholder direktør Sætersdal.
25.Vi har aktiviteter gående hele tiden, fremhever Løchsen.
26.Vi har en sak gående mot en kioskkjede som selger ferdigbriller og utfører" synstest".
27.Vi har et produkt og markedsprosjekt gående i etaten.
28.Vi har fra fire til seks unge mennesker gående her, som gjør en utmerket jobb.
29.Vi har lenge hatt gående prosjekter omkring rekefisket, og nå skal vi sette ut i livet en intensivert kartlegging av fangsten på et bredere grunnlag enn det de vanligste statistiske opplysninger kan gi.
30.Vi kan nok holde utskipningen gående en god stund fremover, kanskje opp til totre uker.
Your last searches