Norwegian-French translation of god

Translation of the word god from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

god in French

god
inntrykkadjective favorable, positif
  personadjective bon, sage
  oppførendeadjective gentil, aimable, courtois
Synonyms for god
Derived terms of god
ete godsaker, av god kvalitet, bli godkjent, reisegodsoppbevaring, selvgod, selvgod kvinne, selvgod mann, en god venn, en god venninne, en godbit med informasjon, en godbit med sladder, finne for godt at, formell godkjenning, sukkergodteri, fullgod, ganske god, støpgods, god kveld, god kvinne, god mann, god middag, god morgen, god natt, god vilje, gode, godartet, godbit, god dag, god dag-mann, godhet, godhjertet, godteri, godkjent, godkjenne, godkjenne noens krav, godkjennende, godlynt, godmodig, godmodighet, gods
godsinnet, godstog, godsvogn, godta, godtaende, godtagbar, godtakbarhet, godtatt, godtroende, godtroenhet, godtykkelig, godt, godt nyttår, godt omdømme, god oppførsel, godt gjort, godtgjøre, godtgjørelse, gullgod, ha gode forbindelser, holde i god stand, hjertegod kvinne, hjertegod mann, i god orden, i god tid, i god tro, i god psykisk tilstand, kjempegod, komme godt overens, kort og godt, gi et godt inntrykk, leirgods, like god, med god grunn, med gode kontakter, offisielt godkjent, åpen godsvogn, urettmessig gods, god vei til å, i godt humør, pagode, reisegods, reisegodsvogn, godt som, sette seg godt til rette, selvgod kar, smuglergods, sov godt, stå på god fot med, steingods, til gode, ovnsfast gods, være god venn med, vrakgods, godgjøre, godskrive, godsnakke, godte, tilgodese, det er godt å vite, dumpet gods, god jul, god og rund, god reise, god smak, god tur, godkjennelse, godkjenning, godord, godseier, godt stekt, godtagbart, godtagelse, godteributikk, ha god lyst på, med godt resultat, skille det gode fra det onde, som bruker begge hender like godt, som smaker godt, tyvegods, vær så god, værsågod, min gode mann, av god familie/slekt, godtakbar, gods og gull, god for, legge inn et godt ord for, godlåt, godlukt, i godlag/godlyne, godt mulig, kan godt hende, i god form, en god del, godt likt, godvillig, med det gode, gi/ta seg god tid, gi en god dag, godsnakke med, i gode hender, god butikk, godvilje, synge godnatt for, tilgodehavende, jamgod, jevngod, godslig, gjøre det godt, ligge godt an
Anagrams of god

dog

Similar words

 
 

More examples
1.Alene er jeg god.
2.Annie Wobbler" fikk tildels svært god mottagelse, og det forlyder at Trøndelag Teater er det første her i landet som overveier en oppsetning.
3.Berte" som er en medlemsavis, virker svært så innbydende : aktuelt stoff, profesjonell layout, hendig format og god utnyttelse av billedillustrasjoner.
4.By the grace of God.
5.Bygningenes tekniske tilstand, som to av Riksantikvarens medarbeidere undersøkte den 10. oktober d.å., er overraskende god, selv om bygningene er preget av forsømt vedlikehold i senere år.
6.Contact" er spilt inn i stereo, men platens kvalitet er langtfra så god som omslagets.
7.De bruker jo opp all filmen, de må ha god råd i norsk presse.
8.De optimister som både i og utenfor de militære rekker holder på at en liten hær også skal bli en god hær, vil ganske sikkert bli betydelig skuffet når de for sent oppdager at under våre tilvante forhold vil den lille hær temmelig nøyaktig bli utdannet i samme utstrekning som den nuværende.".
9.Den nye styreformannen kjenner jeg som en god venn og en innsiktsfull fagmann med høy personlig integritet.
10.Den slags lønnssammenligninger som man her står overfor, hefter det alltid en god del skjønn og usikkerhet ved.
11.Denne boken er så god at den burde ha vært utgitt som voksenbok.
12.Dermed blir det viktigere for oss at tingene synes, speiler vårt selvbilde, enn at de har en god og hensiktsmessig form.
13.Dersom de private daghjem kan tilby en omsorg med god kvalitet til lavere omkostninger, så vinner jo hele samfunnet på det," uttaler han.
14.Dessuten er kvaliteten av ulandshonningen på langt nær så god som den norske, og dette kan føre til at honningens renomme blir ødelagt".
15.Det er OK å like seg selv og å være en god venn med seg selv".
16.Det er barnehavekontorets erfaring at det fortsatt er behov for de barnehaver som drives, også i de strøk av byen som har god barnehavedekning.
17.Det er en god utvikling.
18.Det er liten grunn til å frykte at ikke Norvik vil føre samarbeidet videre i en god atmosfære.
19.Det er viktig at Aftenbladet finnes som en stor og god avis", sier Strømstedt.
20.Det finnes ikke mye som er mer kristent her på jord enn å være sosialist," hevder han, men innrømmer dog at" det gir god trening i toleranse å knele ved siden av folk som har stemt Kåre Willoch inn som statsminister".
21.Det gjelder derfor å komme i gang med en god og enhetlig opplæring som er differensiert og som passer den enkelte elev mer enn den enkelte lærer.
22.Det spiller ingen rolle hvor god fart det blir gitt.
23.Dette er absolutt den aller viktigste regelen, for du kan skrive en feilfri og god stil og likevel stryke hvis du bommer på oppgaven.
24.Dette er vårt nye svar på flyselskapenes Business Class - med den forskjell at på Københavnbåten får du en god, romslig lugar istedenfor et trangt flysete.
25.Dette har de bare gjort for at journalistene skulle ha god tid.
26.Efter eierens ønske baseres driftsplanen fortsatt på den gamle målsetting at skogen bør holdes frisk og sunn med en god representasjon av de treslag som passer, og at en tilstreber store dimensjoner.
27.Efter eierens ønske baseres driftsplanen fortsatt på den gamle målsetting at skogen bør holdes frisk og sunn med en god representasjon av de treslag som passer, og at en tilstreber store dimensjoner.
28.En bedring av gjennomgangstrafikken i Oslo er særs god forretning.
29.En god ide lar seg aldri gjennomføre, før den er så gammel at alle har glemt hvem som fikk ideen.
30.En god sivilberedskap vil heve atomterskelen.
Your last searches
god