Norwegian-French translation of håpløst

Translation of the word håpløst from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

håpløst in French

håpløst
generellother désespérément, éperdument
Derived terms of håpløst
Similar words

 
 

More examples
1.Botta" Skaare overdrev solospillet, men da Frisk ikke med fem mann mot tre maktet å utligne, virket det håpløst.
2.Efter det hun opplevet som et håpløst svar, begynte Yildis Hornseth på en annen videregående skole og tok" Kurs for kontorpersonale til helseinstitusjoner / klin ke sykeposter".
3.Håpløst, idet utøverne er i ferd med å gi opp fordi avstandene til akebanene er for store.
4.Når konflikten inntrer, får man i hvert fall demonstrert hvor håpløst systemet med enekonsesjoner er.
5.Oslo er i ferd med å havne i et håpløst økonomisk uføre".
6.Å, om en kunne finne et slikt vidundermiddel for en håpløst syk menneskeslekt som nu lider av sin egen brøde, uten å kunne stanse !
7.Det blir håpløst, sier Arne Holt, formann i Høybråten og Stovner IF, hovedstadens største idrettsforening.
8.Det er håpløst for norske cirkus idag å få inn dyr til landet.
9.Det er håpløst å vite om dyr er smittebærere - før det er for sent, og munn og klovsyke er en av de aller mest smittsomme sykdommer vi kjenner.
10.Det er nesten håpløst.
11.Det er så vanskelig å flytte på, og tilsvarende håpløst å få nye arbeidsplasser at avdelingslederne tviholder på stillingene.
12.Det har vært håpløst å vinne gehør i Justisdepartementet.
13.Efter flere år med Arbeiderpartistyre møtte vi et skoleverk, et forskningssystem, et universitets og høyskolemønster og ikke minst et kapitalmarked og et foretaksklima som var håpløst ute av stand til å fremme den nødvendige fornyelse.
14.Er det like håpløst overalt ?
15.Har du et godt råd til dem som synes alt er håpløst ?
16.I særforbundene er det helt håpløst, de har ikke sendt en eneste kvinnelig leder eller trener med sine utøvere.
17.Jeg regner i det minste med å fullføre som en god nummer to, sier Hart, som legger til at også det vil være en moralsk seier all den stund han startet tilsynelatende håpløst langt bak Mondale.
18.Men det er jo håpløst for oss å vite hvordan vi har fått tak i adressen til en person når vi ikke engang aner hvem det dreier seg om, blant de mange tusen som var invitert til dette arrangementet, anførte vår venn.
19.Og det virker håpløst å komme ut av uføret, sier Jan Petersen.
20.Så lenge man håper å kunne helbrede sykdommer er det spennende og utfordrende, men i det øyeblikk pasienten ikke lenger kan" repareres", står man overfor et såkalt håpløst tilfelle.
21.Tidligere fantes det lag det var håpløst å spille mot fordi man visste på forhånd at man ville tape.
22.Var 20. juliattentatet hele tiden et håpløst foretagende ?
23.Vi avviser resolutt en slik holdning, ethvert forsøk på" maktdiplomati" overfor Sovjet er håpløst, sa Andropov.
24.Vi kommer selvfølgelig til å ta opp saken med politiet, men siden tydeligvis ingen har sett ugjerningsmennene, frykter vi for at det blir håpløst å få tak i de skyldige.
25.Altfor få er å få tak i, og endel av disse er håpløst foreldede rent oversettelsesmessig, fremholder professor Geir Kjetsaa.
26.Altfor mange nordmenn kjenner bare til den stormannsgale diktator, de kremgule Mercedeser og luksuspalassene, hvis det da ikke er den halvblinde tigger fra blikk og kartongslummen eller håpløst fortapte barn i flyktningeleirene.
27.Anders Farstad hadde et håpløst utgangspunkt da han før høstkampene overtok for Leif Eriksen.
28.Annerledes kan det ikke bli i et land hvor fagbevegelsen organiserer en håpløst liten minoritet av arbeidstagerne.
29.Avstandene er så håpløst små i våre dager, og de små, pittoreske politiske enheter er snart utryddet i Europa - egentlig er det bare San Marino igjen, pluss Liechtenstein, hvor hæren visstnok døde i 1953.
30.Bestemoren skrev et sørgmodig brev til henne der hun sa at nå så det vel helt håpløst ut.
Your last searches