Norwegian-French translation of hatt

Translation of the word hatt from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hatt in French

hatt
klærnoun chapeau [m]
Synonyms for hatt
Derived terms of hatt
Similar words

 
 

More examples
1.Aldri før har så mange hatt det så bra og likt det så dårlig.
2.At Jens Evensens forstand står stille, skal vel ikke være noen revolusjonerende nyhet ; men vel bare tjene som bekreftelse på hva mange lenge har hatt mistanke om osv".
3.De har hatt sin tid, nå er det vår tur".
4.De reformer som har hatt betydning for utformingen av det norske velferdssamfunnet er stort sett kjempet igjennom med Høyres motstand.
5.De sydlige områder" Tsjernenko omtalte, er sannsynligvis SentralAsia, som lenge har hatt befolkningsoverskudd.
6.Derimot har vi alltid hatt problemer med å innse det" urettferdige" i at ganske alminnelige mennesker har fått adgang til å skaffe seg eget hus på egen grunn.
7.Det beste landslaget jeg har hatt ansvaret for".
8.Det er i stedet skapt en kvasisannhet om at ordningen ikke har hatt nevneverdig positiv virkning.
9.Det som er utført i Teatersalen, ville vært umulig hvis vi ikke hadde hatt en levende norsk håndverkstradisjon, og folk som kan utføre disse spesialarbeider.
10.Det var disse egenskapene som hjalp folk igjennom, lite hadde man hatt før, levekårene var harde.
11.Dette er den verste helgen jeg har hatt på lenge," sa Liv Hegstad fra TVK, som tidligere har 9 NM i junior og seniorklassen, derav fem på bane.
12.Din generasjon har ikke forstått at dere har tatt dere av de gamle, hatt ansvar for egne barn og bygget opp de tilbud som dere nå skal ta imot med den aller beste samvitttighet.
13.Du må ha hatt mange jenter," var det en som sa til ham," du skriver jo ikke om noe annet".
14.Egentlig skulle jeg hatt vakt denne helgen.
15.Ei heller er det nok bare å ha militær karriere eller å ha hatt en heldig finger med i oppbyggingen av et firma.
16.Engeneering Valley" får nye tilskudd til stammen, og andre Akershuskommuner blir enda grønnere av misunnelse på Oslos forstad i vest, som de siste årene har hatt en eksplosjonsartet vekst i kontorbygninger.
17.Erfarne husmødre" - det er kvinner som har hatt sin arbeidsplass i hjemmet i mange år.
18.Forskningen har hatt gode dager og har nå den prestisje som omsorgen for pasientene hadde før i tiden.
19.Godspell" har hatt nypremiere på Chat Noir i Oslo.
20.Hadde jeg hatt bedre tid, ville jeg skrive kortere.
21.Hadde vi hatt moderne utstyr, ville vi kjørt mange minutter fortere", sa Laila.
22.Hadde vi hatt tid, kunne vi ha regnet en del eksempler som hadde vist dette.
23.Halling" vil med kritisk blikk se på i hvilken grad det norske samfunn er blitt amerikanisert og hvilke konsekvenser innflydelsen har hatt på maktfordelingen i samfunnet.
24.Haren", Maggie Keyes, var ideell både når det gjaldt tempo og rytme, mente Ingrid, som har hatt vanskeligheter med å følge harer tidligere.
25.Hittil har vi hatt det i form av trekking, en internasjonalt kjent sport forbundet med Nepal.
26.Hva der er brent av dokumenter i kanselliet og departementet, har jeg intet hatt med å gjøre.
27.Hver eneste gang jeg har vært i New York for å jakte på Reksten, har jeg hatt sosialt samkvem med Arne Treholt.
28.Hvis jeg hadde hatt den glimrende ideen, ville jeg selvsagt ha tjent en bråte penger - og like selvsagt blitt sperret inne.
29.Hvis vi fire millioner praktnordmenn hadde hatt atten millioner farvede her i Norge som med flertallets rett krevde makten i landet vårt - eller i det minste like borgerrettigheter - ville vi da oppført oss så meget bedre enn SydAfrikas hvite gjør ?
30.Ikke alle har vært like bra, men noen av dem må jeg jo si jeg har hatt glede av.
Your last searches