Norwegian-French translation of hebraisk

Translation of the word hebraisk from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hebraisk in French

hebraisk
generelladjective hébreu, hébraïque
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjonene er blitt fulgt av anonyme oppringninger til nyhetsmedier fra en mann som har sagt at en gruppe kalt" Terror mot terror", med initialene TNT på hebraisk, har stått bak.
2.De sovjetiske jødene har ikke bare måttet lære seg et nytt sprog, hebraisk, og ofte måttet akseptere mindre attraktive jobber enn i SovjetUnionen, men de har også måttet hamle opp med et helt annet system i forholdet mellom individ og myndigheter.
3.De ønsker å lære hebraisk for bedre å kunne forstå det israelske samfunnet, for lettere å kunne få jobb der, for å kunne tilpasse seg de nye realiteter, sier dr. Yaron.
4.Den israelske forfatteren Ahron Apelfeld er oversatt til norsk fra hebraisk av Kjell Risvik.
5.Det benyttede utskytningsrøret ble funnet i nærheten sammen med et brev skrevet på hebraisk.
6.En talsmann for organisasjonen sa under en pressekonferanse i Jerusalem tirsdag at forfølgelsen spesielt går ut over lærere i hebraisk, bibelstudenter og nyomvendte jøder.
7.Et høydepunkt under Festspillene blir ganske sikkert fremførelsen av" En overlevende fra Warszawa", med fullt symfoniorkester, stort mannskor syngende på hebraisk, samt solister.
8.Ett av verkene på orkesterets program var den sveitsisk fødte jødiske komponist Ernest Blochs" Schelomo - en hebraisk rapsodi for cello og orkester".
9.Før han forlot Moskva i 1979 var han lærer i hebraisk og aktivist i emigrasjonsbevegelsen.
10.Ganske nylig ble han tilgjengelig for norske lesere, direkte oversatt fra hebraisk.
11.Han beretter om flere episoder fra hebraisk historie som forteller om tonenes guddommelige utspring.
12.Han er også blitt fratatt sine lærebøker i hebraisk.
13.Han lanserer såkalte rishoner (" de første" på hebraisk) som mulige byggestener for kvarkene.
14.I Nordheims" Aurora" forekommer dessuten et avsnitt på hebraisk, og hele siste del er på italiensk med tekst fra Dantes" Divina Commedia" - den guddommelige komedie.
15.Idag snakker Torbjørn flytende hebraisk, tysk, engelsk og brukbart fransk, og selvfølgelig norsk ; det nordlandske er falt ut efterhvert.
16.Iår ønsker hun seg særlig folk med sjeldne sprog som portugisisk, spansk, kinesisk, japansk, gresk og hebraisk, og selvfølgelig alle gode kandidater som ellers behersker to sprog.
17.Mens han var" refusnik" og utestengt fra sitt fagarbeidet Levi Ulanovskij som lærer i hebraisk.
18.Nå er riktignok" sela" et hebraisk ord med ukjent betydning.Ekspertene mener at det er et uttrykk beregnet på den som skal synge salmen eller spille til.Men kona hadde rett likevel.I sak står det" sel a !" flere steder i Bibelen.
19.Og fønikerne hørte hjemme i Kanaans land, der også jødene bodde, og de talte et sprog som var nær i slekt med hebraisk.
20.Og jeg har fått lære hvordan jiddisch oppsto og hvordan det sakte ble de jødiske forfatternes litteratursprog, ikke uten protester fra tradisjonalistene, som krevde hebraisk.
21.Også til hebraisk er" Fredag" oversatt.
22.Palestina er avledet av et hebraisk ord for filisternes land.
23.Siden 1977 er det solgt nesten 50 000 eksemplarer av Det nye nytestamente på moderne hebraisk, takket være Det Norske Bibelselskap.
24.Som leder for Martin Buberinstituttet for voksenopplæring ved det hebraiske universitet i Jerusalem har han gjennom snart 17 år bidratt til å føre de to folkegruppene nærmere hverandre gjennom et program hvor arabere har fått undervisning i hebraisk og jøder i arabisk.
25.Stykket heter på hebraisk" Ani Maamin" og betyr" Jeg tror".
26.Thales er ikke gresk, men kan utledes direkte fra et hebraisk ord som betyr" dugg".
27.Tilståelsene som fremlegges i retten, er skrevet på hebraisk, som fangene ofte ikke forstår.
28.To av dem, Aleksander Kholmianskij og Julij Edelshtein, ble arrestert i sommer mens de underviste i hebraisk.
29.Torbjørn satte seg i hodet at det første han skulle lære, var hebraisk.
30.Vanskeligere blir det når avstanden i tid og den" kulturelle avstand" øker, som når f. eks. tekster skrevet på hebraisk og gresk for flere tusen år siden skal overføres til moderne norsk.
Your last searches