Norwegian-French translation of hedensk

Translation of the word hedensk from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hedensk in French

hedensk
religionadjective impie, sacrilège, blasphématoire
Similar words

 
 

More examples
1.Hedensk sol" kan i sitt kraftige, frie formsprog minne om en maler som Alan Davie, en uttrykksform som idag er nesten fortrengt.
2.Hedensk sol" vil kunne minne om en kunstner som Allan Davie, hvis bilder vi kjenner her hjemme.
3.Den stammer nemlig ikke fra Pilatus og Jesu tid, men tidligst fra det fjerde århundre, muligens som et kristent svar på en hedensk polemikk mot evangelienes beretninger om Jesu død og oppstandelse.
4.Det gjelder også vanlige pasienter som vender tilbake til et hedensk hjem og miljø som nye kristne.
5.Det kan virke svært brutalt og hedensk, men er egentlig det helt motsatte.
6.Det var mange som reagerte på at thorrifeiringen ble tatt opp, og som var redde for at det ville gjøre Island til et hedensk land igjen.
7.Disse menneskene mener at samfunnet er vantro, hedensk, at det har forlatt Guds lære.
8.Funn fra hedensk tid ble gravet frem med hakke og spade og tømt på dynga.
9.Hun var høvdingdatter og heter egentlig Volahavana Germaine, men hun legger ikke skjul på at hun var et ensomt barn i dårlig og hedensk hjem.
10.Litt hedensk med smalahovud.
11.Men da melder spørsmålet seg med en gang om privatskoler med ateistisk og hedensk profil, og det må det også være muligheter for i et demokrati.
12.Men en slik hedensk skikk som et vinterblot ble selvfølgelig forbudt da Island ble kristnet.
13.Selv om festen er en kristen høytid, har den nok trukket med seg en del hedensk arvegods fra nettopp vintersolverv.
14.Så det er tydelig at kirken ikke klarte å ta knekken på en gammel, hedensk tro.
15.Moralen til slutt viser hvordan munken som skrev ned fortellingen, har funnet det klokt å gi den en kristen ramme for å legitimere sin omsorg og interesse for hedensk litteratur.
16.Bjørn E. Vige, som har laget arrangementene, forteller livlig om liksangertradisjonen som ikke har noe med kirkelige tradisjoner å gjøre, fordømt av presteskapet som en hedensk skikk.
17.De kan være av hedensk opprinnelse og ha en norrøn betydning, som må tolkes og oversettes.
18.Det er en hedensk stund.
19.Eithun forteller at Hovin er et eksempel på et typisk hedensk navn.
20.En hedensk nidtang ble reist mot Stortinget lørdag formiddag.
21.For den runde formen er ikke annet enn et hedensk solsymbol.
22.For henne ble det svenske landskap - skogene, engene, sjøene - en hedensk og historieløs mark.
23.Ingen skal bli forbauset om noen av kakësymbolene" våre skriver seg helt fra hedensk tid.
24.Julebaksten vår er egentlig hedensk.
Your last searches