Norwegian-French translation of hedre

Translation of the word hedre from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hedre in French

hedre
påminnelsesfestverb commémorer, honorer
  verdeverb honorer, révérer
Synonyms for hedre
Derived terms of hedre
Anagrams of hedre
Similar words

 
 

More examples
1.Med denne utstillling har administrasjonen i Messina kommune villet hedre to norske kunstnere som med sin kunst er integrert i Middelhavsområdet, og spesielt vår øy som de har valgt som residens.
2.På grunnlag av denne innstilling fra rådet for kunstnerisk utsmykking av Universitetets eiendommer, av slo universitetsdirektøren en søknad fra Norsk Kvinnesaksforening om på denne måte å hedre Aasta Hansteen.
3.I tillegg til" Världsnaturparken" har vi iår endelig fått hedre visedikteren og komponisten Lasse Dahlquist med en egen temaplass, sier Johannisson.
4.Siden klubben markerte sitt treårs jubileum på St. Hallvards minnedag, syntes vi dette var en spesielt fin anledning til å hedre dem med en tilstelning.
5.10. april er også utgivelsesdatoen for en annen serie, som skal hedre den første norske naturvitenskapsmann med internasjonalt navn.
6.Benkow sa i sin korte tale at det er en selvfølge at Høyres jubileumsmarkering starter med å hedre Emil Stangs minne.
7.Continental Trust, som før 1958 het Pankos Operating Co., vil donere Sandefjord by 40 millioner kroner for å hedre sin gamle forretningsforbindelse Anders Jahre.
8.Danskene har hittil gjort lite for å hedre sine bildende kunstnere på frimerker, men nå skal dette bøtes på.
9.De ville hedre arbeidet, sa de og mente det var på sin plass med en" Arbeidets dag".
10.Den ble opprettet i 1978 av styret for Lindemans legat for å hedre Lindemanfamiliens innsats i norsk musikkliv.
11.Den kvinnen han ønsket å hedre på denne måten, var død.
12.Derfor synes jeg det er riktig at Det Norske Bibelselskap vil hedre ham så å si på hans egen tomt.
13.Det amerikanske postverk mener tiden er inne til å hedre amerikanske hunderaser med en frimerkeserie.
14.Det blir en utmerket mulighet til å hedre OL og verdensmesteren før han avslutter sin lange og suksessrike karriere.
15.Det er for å hedre flygerne som trosset polarmørket og uvær at Luftforsvaret setter opp minneplaten, melder Nordlandsposten.
16.Det er grunn til å tro at ikke bare årets Orvilbok, diktsamlingen" Gjenstridige dimensjoner", men hele hans foreløbige 44årige forfatterskap beveget juryen til å hedre en" sprogets OLturner" på denne måten.
17.Det er riktig at vi fortsetter å hedre dem som sto i fremste linje i vår frigjøringskamp.
18.Det var ubåtene" Utsira" og" Utvær" som kom med flagget oppe for å hedre den norske skipshunden Bamse som ble begravet ved kysten av Montrose for 40 år siden.
19.Formålet er å hedre mennesker som har virket for det som er noe av kirkeakademibevegelsens mål - å bringe grupper og ulike interesser i norsk kulturog kirkeliv sammen.
20.Hamsundagene, som er iferd med å bli en tradisjon, er ment å skulle hedre minnet til en av våre største diktere og samtidig være en bred kulturell mønstring med lokale krefter og profesjonelle kunstnere fra hele Norge.
21.I 1895 fikk Jacobs sønn, Thorvald, ideen til å hedre sin berømte far med et pokalløp, og det påfølgende året ble det første Jacob Meyers Pokalløp avviklet på Frognerkilen.
22.I den anledning vil Oldsaksamlingen hedre minnet om sin tidligere leder med en liten utstilling i Vestibylen på Historisk Museum i Oslo.
23.I disse kultur og mediedebattider - da store og ofte uforpliktene ord om den nasjonale kulturens betydning flyter lett fra munn og penn, er det godt å kunne hedre en ekte representant for det alle snakker om og ønsker seg.
24.I kommentaren til det fjerde bud om at du skal hedre din far og din mor fastslår forfatterne at budet illustrerer at mennesket er bestemt til å leve i fellesskap, og at vår menneskelighet realiserer seg gjennom dette.
25.Jeg tror man kan si det slik at franskmennene står samlet om å hedre prinsippene fra 1789, likeledes at der hersker enighet om at metodene fra 93 aldri mer må tas i bruk.
26.Kineserne har også spandert to gullmynter for å hedre Marco Polos minne.
27.Kiranprisen ble innstiftet i 1978 dels for å hedre det arbeide Hartvig Kiran utrettet for Lyrikkklubben, dels for å rette oppmerksomheten mot lyrikere som fortjener mer anerkjennelse enn de har fått.
28.Kortet viser støtten som ble reist over de falne franske soldatene, med det franske frimerket som ble utgitt nettopp for å hedre disse krigshelter og et stempel med teksten" Bataille de Narvik 20. mai 1952".
29.Mange av norsk flyhistories grand old men hadde tatt turen til Oslo Sjøflyklubbs stamsted i Lilløkilen ved Fornebu onsdag kveld for å hedre Alf Gunnestad.
30.Marinen sender idag to ubåter til Montrose for å hedre den" største hund i de allierte styrker" fra siste krig og takke de mennesker som har tatt vare på graven, og dermed tradisjonene.
Your last searches