Norwegian-French translation of hektisk

Translation of the word hektisk from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hektisk in French

hektisk
generelladjective agité
Synonyms for hektisk
Similar words

 
 

More examples
1.Bjølle" ble tatt vel i mot, og sammen skålte de for at en lang og hektisk sesong var slutt.
2.Det betyr at avslutningen av sesjonen også av den grunn blir ekstra hektisk og til dels dramatisk.
3.På isen utfolder de seg med kurmakeri og kamp mot rivaler, og i sivskogen er det en hektisk leting efter hekkplasser.
4.Akkurat nå er det deilig å slappe av efter eksamen og en hektisk russetid.
5.Aktiviteten er mest hektisk mellom klokken halv syv og halv åtte, sier Per Naustvik og viser frem vel 40 fiskeslag.
6.Det har tatt fire ukers hektisk arbeide og møtevirksomhet å komme frem til denne pakken, sier styreformannen i Oslo Finans, Joachim Holter, som de siste uker har stått sentralt i arbeidet for å få til en slik pakkeløsning.
7.Det har vært hektisk her idag, men reaksjonene fra publikum har vært preget av forståelse for at det kan bli problemer i en overgang.
8.Efter en hektisk prøveperiode føler vi nå å ha kommet inn i mer permanent virksomhet, forteller Wenche Erichsen.
9.Flaskene skal helst ligge rolig i en kjøler i flere dager før de åpnes, dette for å unngå kraftige utblåsninger, sier den franske Elfdamen, som i dagevis drev hektisk telefonaktivitet for å oppspore de edle varer.
10.Jeg tar dem med på turne så ofte jeg kan, men akkurat den uken jeg er i Oslo er så hektisk at jeg vet ikke om de vil ha noen glede av det, sier han.
11.Keep running, lyder det hektisk fra Høeghjentene.
12.Maskinene var spesielt slakke i spenningen under innspurten, som ble mye mer hektisk enn det jeg hadde regnet med.
13.Miljøverndepartementet har lagt opp til en hektisk, men grundig gjennomgang av det økonomiske potensial i de ikke utbyggede norske vassdrag.
14.Morgenen er alltid hektisk, forteller Live.
15.På søndag ble det svært hektisk i en løype som ble kjørt tre ganger.
16.Selv om siste år har vært usedvanlig hektisk og aktivitetspreget for Norges speiderforbund, har man fortsatt kunnet registrere en svak medlemsnedgang.
17.Sommeren er vanligvis en hektisk tid for oss på Passkontoret.
18.Vi er ikke blitt helt enige om hva vi skal forlange for Pål, til det har det vært for hektisk den siste tiden med årsmøteforberedelser, men dersom vi tar utgangspunkt i Stein Grans" norske rekord" på 150 000 kroner, vil jeg si det ligger an til en ny rekord for Pål Jacobsens vedkommende.
19.Vi har fått informasjoner om at det pågår en hektisk aktivitet for å få andre enn de konfliktrammede brønnboringsfirmane Otis og Baker til å ta over arbeider på Ekofisk og Valhall.
20.Vi lever hektisk, og jeg skjønte at det ikke ville bli mye tid senere.
21.Abortmotstanderne forsøker å blokkere inngangene, mens de hektisk forsøker å overtale kvinner som kommer for å få foretatt en abort til å snu i døren.
22.Aktiviteten var meget hektisk på Suez Canal Authoritys spesielle kaiområde.
23.Alle felter av kulturlivet opplevet en hektisk blomstring.
24.Angrepene mot tredje lands skip har utløst en hektisk diplomatisk aktivitet i Gulfområdet.
25.Ansiktet til Eili Dahlstrøm - denne Frelsesarmeens formiddagsvakt på post ved Universitetsplassens prakttre - bent frem stråler omkapp med treenes lys og en lettere hektisk midtvintersol.
26.Arbeiderpartiet er nå inne i en hektisk innspurt av programarbeide foran landsmøtet i april neste år.
27.Av og til er det så hektisk at luften dirrer.
28.Byen utfolder et hektisk natteliv som byr på det meste.
29.Byen vår skal leve, puste, det skal være hektisk.
30.Både Vingreiser A / S og Tjæreborg Reiser A / S melder om hektisk trafikk, men så tidlig i streiken kan ikke dette tilbakeføres til Braathenkonflikten.
Your last searches