Norwegian-French translation of helle

Translation of the word helle from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

helle in French

helle
drikkevarerverb verser
  væskeverb transvaser
Synonyms for helle
Derived terms of helle
More examples
1.Høl Helle Løberg" - det var Sverre Løberg.
2.Russerne burde se alvorlig på de politiske konsekvensene av ubåtjakten, i stedet for å helle en skyllebøtte av sarkasme over svenskene.
3.UNDERVEIS TIL BERGEN", Jon Helle, Kolstien 3 B, 5030 Landås.
4.Vigra"s tidligere eier i Drammen den er forlengst kondemnert kunne tilby reservedeler nok til at vi kan få en komplett motor, sier Bård Helle.
5.Banen ser aldeles forferdelig ut, sier tilsynsmann for gressbanen, Nils Magne Helle.
6.De innkomne ansøkningene gir grunnlag for tildelinger i alle tre områdene, sier Egil Helle.
7.Dessverre, sier Sigurd Helle.
8.Det er ikke helt riktig å oppfatte middelalderen som en mellomperiode mellom antikken og renessansen, sa professor Knut Helle.
9.Det er mange positive sider ved å bo i blokk, mener interiørarkitektene Bitten Hopstock, Gunda Bakken og Øyvor Helle, som alle tre har personlige erfaringer med den boformen.
10.Folk har muligens festet seg ved at forsøkene som ble gjort ved årsskiftet ikke var fullt så gode, men det er foretatt en mengde målinger og vurderinger av konsekvensene av den metode som nå benyttes, og disse resultatene gir ingen grunn til bekymring, mener avdelingsingeniør Helle.
11.For kort tid siden gjorde vi imidlertid et riktig kupp, forteller admiral Helle.
12.Forandringer i fengselet skjer efter behov, ikke på grunn av at det har en kvinnelig ledelse, hevder Arlette Reventlow (til v.) og Helle Hald.
13.Hvis Stortinget mener at denne konsekvensanalysen er tilfredsstillende, er det mulig at Møre I og Troms II kommer med i letevirksomheten som en del av annen fase i 10. konsesjonsrunde neste høst, opplyser informasjonssekretær Egil Helle i Olje og energidepartemetet til Aftenposten.
14.I hovedsak har vi fått medhold i klagen i en komiteanbefaling som styringsorganet i ILO har sluttet seg til, opplyser høyesterettsadvokat Håkon Helle, som har ført saken for OFS, under en pressekonferanse i Stavanger torsdag eftermiddag.
15.I realiteten har vi bestemt oss for å anke dommen, sier høyesterettsadvokat Håkon Helle til Aftenposten.
16.ILOs uttalelse sier i klartekst at Regjeringens bruk av tvungen voldgift overfor OFS ved tre anledninger ikke er i overensstemmelse med en konvensjon om forhandlingsfrihet der Norge er part, sier Helle.
17.Integreringen barna imellom kan helle ikke være lett den første tiden.
18.Istedet for å bruke penger på å spare skatt som gjennom kommandittselskapsformen, burde vi helle anvende nasjonens egne midler til å finansieres internasjonale prosjekter.
19.Jeg kjører ofte forbi, når jeg har turer øverst i åsen, forteller Helle, og jeg syntes jo det var litt komisk når utsikten besynges, og både bilde og virkeligheten viser at her må det beskjæringer til.
20.Kjempeflaks, sier admiral Bård Helle, til Aftenposten.
21.Kvinnene er fortsatt i arbeide, og de har rett til å beholde jobben til det foreligger rettskraftig dom, sier Helle.
22.Norberg skal ikke leve i fangenskap, men slippes ut i skogen igjen, sier Anette Pedersen på Helle utenfor Kragerø.
23.Politiefterforskningen av drapet på den 51 år gamle William Lukassen fra Oslo går nå mot avslutning, og saken regnes som oppklart, opplyser politifullmektig Helle Rolstad ved Vestoppland politikammer til NTB.
24.Prisforskjellen mellom det nederlandske og de norske anbudene var så stor, at Olje og energidepartementet ikke fant grunnlag for å gripe inn, opplyser Egil Helle.
25.Sannheten ligger vel et sted midt i mellom, mener ernæringsfysiolog Helle Margrete Meltzer.
26.Sminkedukkene er morsomme og de trenger litt farver, sier Helle Hagnes, seks år.
27.Vi er godt fornøyd med antallet søkere, sier informasjonssekretær Egil Helle i Olje og energidepartementet til Aftenposten.
28.Vi er kjent med at det er 50 ledige plasser ved barnehavene i vår bydel samtidig som det står vel 60 ansøkere på venteliste, sier Helle Sjølyst og Karin Brekke.
29.Vi har derfor måttet gjøre et utvalg, og har lagt vekt på at virksomheten skal ha realistiske overlevelsesmuligheter, sier Helle Rotne.
30.Vi har lenge følt behov for å få en person som kan arbeide på heltid med olje og energispørsmål i USA, sier informasjonssekretær Egil Helle i Olje og energidepartementet til Aftenposten.
Similar words

 
 

helle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) hellehellendehelt
Indikative
1. Present
jegheller
duheller
hanheller
viheller
dereheller
deheller
8. Perfect
jeghar helt
duhar helt
hanhar helt
vihar helt
derehar helt
dehar helt
2. Imperfect
jeghelte
duhelte
hanhelte
vihelte
derehelte
dehelte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde helt
duhadde helt
hanhadde helt
vihadde helt
derehadde helt
dehadde helt
4a. Future
jegvil/skal helle
duvil/skal helle
hanvil/skal helle
vivil/skal helle
derevil/skal helle
devil/skal helle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha helt
duvil/skal ha helt
hanvil/skal ha helt
vivil/skal ha helt
derevil/skal ha helt
devil/skal ha helt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle helle
duville/skulle helle
hanville/skulle helle
viville/skulle helle
dereville/skulle helle
deville/skulle helle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha helt
duville/skulle ha helt
hanville/skulle ha helt
viville/skulle ha helt
dereville/skulle ha helt
deville/skulle ha helt
Imperative
Affirmative
duhell
viLa oss helle
derehell
Negative
duikke hell! (hell ikke)
dereikke hell! (hell ikke)
Your last searches