Norwegian-French translation of heltinne

Translation of the word heltinne from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

heltinne in French

heltinne
kvinnenoun héroïne [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg anser meg ikke for å være noen heltinne.
2.Så lenge de ikke hadde panikk behandlet de oss ganske bra og vi fikk mat og vann, sa 27årige Jane Wallington, som fremsto som litt av en heltinne efter at kapringsdramaet var slutt torsdag kveld da kaprerne overga seg.
3.Budeia fra de dype skoger øst i Finland er å betrakte som en heltinne, noe som betyr mye i et land som Finland.
4.Et sprang fra Denver og La Mirage til Australia med skumle (slik de ble presentert) aboriginere og en alkoholisert heltinne av edel irsk herkomst.
5.Fay Weldon er usvikelig lojal mot sin heltinne, hundjevelen, men mot slutten av romanen modner handlingen til en konklusjon.
6.Frykten for at Zola, heltinne i SørAfrika og sørafrikansk presse inntil hun dro til England, kan utnyttes i sørafrikansk propagandaøyemed både nå og senere, er neppe ubegrunnet.
7.Hennes heltinne er Oda Krohg, og hun er overbevist om at hun ville følt seg på bølgelengde med Kristianiabohemen.
8.Hvem kan stå for ertende scener som den hvor helt og heltinne befinner seg mellom to skumle bander og deres truende pistoler.
9.I aviser og andre media her borte er hun fremstilt som en heltinne efter det som skjedde søndag.
10.I junglene kryper skurker allesteds, vår heltinne berges av en eksentrisk amerikansk fugleforsker.
11.Men suksessen med den skjønne heltinne og den varmblodige rette mann som til slutt får hverandre, er blitt så stor at markedet er iferd med å bryte sammen.
12.Tapperheten overfor det trivielle slitet, Margit er en hverdagens heltinne.
13.Tro endelig ikke at jeg er noen heltinne !
14.Aud Schønemann, elsket såvel av sitt trofaste publikum som av kolleger i teater, film og fjernsyn, er akkurat så menneskelig og umiddelbar som vi mener at Nils Kjærs heltinne skal være.
15.For eksempel de smektende toner fra 100manns strykeorkestre, gjemt i buskaset efter lyden å dømme - en prøvelse publikum måtte igjennom når helt og heltinne møttes til det første kyss på lerretet tidlig i 1960årene.
16.Og" Kjærlighetsarven" sluttet jo omsider godt for vår lille heltinne.
17.Og da fikk jeg også chansen til å gjøre henne til en mer betydelig person med høye idealer, en virkelig heltinne.
Your last searches