Norwegian-French translation of her

Translation of the word her from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

her in French

her
leieother ici
  plassother voici
Derived terms of her
erkehertug, erkehertuginne, attrahere, attrahert, Kjære herr, beherske, beherske seg, behersket, beherskende, blanchere, de her, den her, det her, distrahere, domherre, enevoldshersker, ekstrahere, forherdes, forherdelse, forherdet, forherde, forherlige, forherligende, forherske, forherskende, forhandler av herreekvipasje, forhandler av herreekvipasjeartikler, heretter, her er, her i traktene, her og der, herberge, herd, herde, herdet, herdes, herdbar, herding, heri, herjet
herjet av vind og vær, herjet av, herjing, herkomst, herlig, herme, hermende, herved, hermekråke, herom, her omkring, her, herkomme, herkomme fra, herske, herske over, herskende, hersker, herskerinne, herskelysten, herstamme fra, herstammende, heraldikk, heraldisk, herbicid, herkulisk, herma, hermafroditt, hermelin, hermetisk, heroin, heroisk, herpes, herr, herredømme, Herre, Herre i huset, herreekvipering, herreekviperingsforretning, herreekviperingsartikler, herrefrisør, herregård, herregårds-, herregårdsbygning, herregårdsvogn, herretoalett, hertug, hertugdømme, hertuginne, hertugelig, hertz, Hercegovina, iherdig, iherdighet, kammerherre, kilohertz, koherens, koherent, kohersjons-, kosher, legge inn hermetikk, lensherre, lydhermende, megahertz, ubehersket, uhermelig, scherzo, seierherre, sheriff, sherry, selvbeherskelse, språkbeherskelse, subtrahere, være herskende, være på herjingstokt, voucher, ytterherdet, abstrahere, adherere, attachere, avherde, herdne, herje, herliggjøre, hermetisere, heroisere, herpesere, herse, inherere, kontrahere, pochere, touchere, tranchere, varmherde, beherskelse, byggherre, denne her, disse her, Ethernet, forherligelse, fremherske, fremherskende, herlighet, hermetikk, hermetikkboks, hermetikkfabrikant, hermetikkfabrikk, hermetisert, herregud, herreklær, herrer, herskapshus, hertil, herunder, hør her, lutheraner, lutheransk, lydhermende ord, min herre, mine herrer, Himmelens hersker, Vårherre, herskapelig, herskesyk, herskaper, selvforherligende, herresykkel, herse med, hermetegn, herred, ikke her, heroisme, herming, her på/i huset, her og nå, hersketeknikk
Similar words

 
 

Your last searches
her