Norwegian-French translation of herberge

Translation of the word herberge from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

herberge in French

herberge
loginoun foyer [m]
Synonyms for herberge
Similar words

 
 

More examples
1.Dette er et herberge, understreker han.
2.Bystyrets sannsynlige vedtak vil også innebære at bruksendring fra bolig til hotell eller herberge blir avhengig av tillatelse.
3.De fastboende menige ved Forsvarets herberge, Perminalen i Oslo sentrum, klager over dårlige hygieniske forhold.
4.De som ikke har familie, bor på et herberge, hvor de stort sett fordriver fritiden med å drikke vodka og spille kort.
5.De syntes fortellingen var vakker, men forsto ikke at det kunne være nødvendig å ta ham som var falt blant røvere med til et herberge og gi ham stell og mat.
6.Foruten å være et førsteklasses herberge er anlegget en severdighet i seg selv.
7.Her får de hjelp til et rom på herberge - som oftest sammen med sosialt belastet klientell.
8.Idag finnes det hverken hotell eller herberge som er åpent for vanlige reisende på Svalbard.
9.Nytt blir et herberge i Sauda.
10.Ordet" herberge" som er brukt i juleevangeliet, står for gjesteværelset i et jødisk hjem, hevder han.
11.Oslo mistet derved chansen til å få verdens største herberge, noe som ble humrende kommentert fra flere under spisepausen.
12.Sigmund Freud arbeidet frem sin psykoanalyse mens en vraket kunstelev dro fra nattasyl til herberge, mens han om dagen studerte Wiens politikere og hatefullt observerte jødiske begavelser utfolde seg" entartet", i åndsliv og kunst.
13.Siste år ble Stavangers herberge modernisert og utvidet, slik at det nå fremstår som nytt.
14.Stuttgart er først ute i Tyskland med et arkitektonisk landemerke som skal herberge den moderne kunst, slik det tidligere er gjort bl.a. ved Guggenheimmuseet i New York, Centre Pompidou i Paris - og på Høvikodden i Norge.
15.Det er på ingen måte slik at alle bostedsløse alkoholikere har plass på herberge eller vernehjem.
16.Enslige får en seng i firemannsrom på herberge.
Your last searches