Norwegian-French translation of herdes

Translation of the word herdes from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

herdes in French

herdes
karakterverb endurcir
Similar words

 
 

More examples
1.Det er gjennom bortekampene spillerne herdes til det tøffe klimaet man møter i VMkvalifiseringskamper.
2.Efter denne grunnjobben, som kan hele alt fra glipp mellom fortennene til brune flekker og synlige hull i fortennene, herdes stoffet med lysstråler, noe som hverken gjør vondt eller er kreftfremkallende.
3.Nå foregår prosessen på Raufoss hvor herdes sammen med deler til F16 - flyet.
4.Prydgjenstander som utformes varsomt i store verksteder og herdes i glovarme ovner.
5.De to fritt frembyggvognene som kjøres ut fra hver pilartopp, virker som forskaling, som fylles med stål og betongmasse og står der og herdes i totre døgn for vognene kjøres fem meter videre ut i løse luften.
6.Kanskje herdes foreldrene mot slike" sykdommer" fordi man ikke har krefter til å takle det.
7.Men irritasjonene gir seg, og hun herdes for hver eneste dag.
Your last searches