Norwegian-French translation of heri

Translation of the word heri from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

heri in French

heri
generellother ici
Anagrams of heri
Similar words

 
 

More examples
1.Heri forteller han fra Fjernsynets barndom - og trekker linjer frem til dagens norske TVvirkelighet.
2.Det er snakk om områdene fra Voksenåsen til Maridalen, heri medregnet Vettakollen, Båntjerndistriktet, Gaustadskogen over mot Sognsvann, Kjelsås og Maridalsvannet.
3.Dette er altså den tredje - og forøvrig også siste - versjon av" Richard II" ; heri spiller Bjørn Floberg titelrollen uten at Wiig og han skal alternere i de to bærende roller.
4.Er det ikke heri forbrytelsen ligger ?
5.Flyverne forlanger også tidsmessig elektronisk utstyr for overvåkning av trafikken - heri inkludert hjelpemidler for presisjonsnavigasjon ute på installasjonene.
6.Heri inngår en temmelig unyansert antikommunisme.
7.Heri ligger allerede ideen om en avantgarde, en kunstnerisk fortropp som gjør stadige utkast ut i det ukjente.
8.Heri ligger altså" krigserklæringen" !
9.Heri ligger en stor utfordring til pressen, og kanskje til Oslotabloidene i særdeleshet.
10.Heri ligger forpliktelsen og utfordringen for oss alle, sa Krafft.
11.Heri ligger noe av styrken, og en forklaring på at handlingsplanen for kvinnerettet bistand er blitt så godt mottatt blant dem den berører i det daglige arbeidet.
12.Heri viste han blant mye interessant, hvorfor kvalitet koster mere og mere å skape.
13.I rekken av Dahls øvrige skrifter må vel særlig nevnes læreboken" Grunntrekk i historieforskningens metodelære" (først som stensil ; i bokform fra 1967, med mange senere utgivelser), som har bidratt til å forme generasjoner av norske historikere - heri innbefattet de fleste nåværende universitetslærere i faget.
14.Kontrakten mellom universitetet og oljeselskapet kan forlenges efter avtale mellom partene ; heri ligger muligheten for å utarbeide en større database med norsk / engelsk oljeterminologi.
15.Men efterhvert som det er blitt mindre penger, har selskapet lagt enda mer vekt på å være mediebedrift som leverer tekniske ydelser både når det gjelder bilde - heri opptatt video og lyd.
16.Men for en kirkens tjener ligger heri også den fare, at han er så ivrig efter å trenge dypt inn i troen at han er på vei ut av den.
17.Men heri ligger det også en risiko og en fare.
18.Ned gjennom århundrene har vel også dets styrke ligget nettopp heri.
19.Ni norske rekorder, heri inkludert Arne Borgstrøms nordiske rekord på 400 fri, er en avgjort positiv beholdning efter helgens norske kortbanemesterskap i svømming.
20.Den største gaven klubben kan få i årene fremover er en bedre utbygging av idrettsanleggene, heri inkludert et topp moderne friidrettsstadion, flere fotballbaner, samt en videre utbygging av idrettshallen på Sofiemyr.
21.Heri inngår også humoren ?
22.I slike tilfeller er ikke saksbehandleren lenger uavhengig, og heri ligger det en fare som kanskje ikke blir poengtert sterkt nok overfor forvalterne, mener advokat Os.
23.Advarselen kommer i form av et gult kort med tvetydig påskrift ; heri ligger også en påminnelse om at motorsentret trenger penger til driften.
24.Aktive og tidligere aktive boksere, fotballtrenere og håndballtrenere, pølsemakere og kontorslitere og den vanlige bokseinteresserte publikumer - heri inkludert Hansen som skulle på jobb klokken syv idag tidlig.
25.Alle gode hensikter til tross - heri ligger regjeringens viktigste feilgrep, mener Kyrkos, som ikke uten grunn har fått tilnavnet" partienes samvittighet" og som kanskje er den eneste greske politiker som nyter respekt fra samtlige av sine politiske motstandere.
26.Best mulig bruk av ressursene kan føre til utradisjonelle løsninger av de forskjellige oppgaver, og det er heri den store utfordringen ligger, sa Eng.
27.De tre partier sørget derimot for flertall for et forslag der Regjeringen bes fremlegge en aksjonsplan mot støyproblemer, heri inkludert veitrafikkog flytrafikkstøy, for Stortinget.
28.Det er heri kongstanken ligger, at enhver borger i landet skal ha chansen til å få den beste medisinske ekspertise i sin egen landsdel.
29.Det er landets økonomiske fremtid det gjelder, heri inkludert vårt velferdssamfunn.
30.Fra UDs kontorer på 7. juni plassen i Oslo gleder han seg til å følge med i de mange utenrikspolitiske aspekter ved oljevirksomheten, heri inkludert virksomheten i Barentshavet.
Your last searches