Norwegian-French translation of herme

Translation of the word herme from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

herme in French

herme
imitasjonverb simuler, imiter
  personverb imiter
  oppførendeverb copier, imiter
Synonyms for herme
Derived terms of herme
More examples
1.De samler bilder og lærer å herme efter fuglelåtene.
2.Likeledes var det mange som følte interesse og sympati for en nasjon som øyensynlig prøvde å gå sin egen vei, i pakt med de gamle verdier, istedenfor å herme efter Vesten.
3.Man generer seg for å leke, og av frykt for å virke jålet også for å herme en korrekt uttale.
4.Og det er ikke lov å herme efter andre.
5.Publikum ved tresteggropen lo av den lealause skapningen og begynte å herme efter ham.
6.Og hvis kontakten er god, har samtalepartnerne en egen evne til å herme hverandres bevegelser.
7.Opp mot, eller skal vi si i pakt med, flaten finner vi en besynderlig, maskeaktig byste eller herme og i et av hjørnene nederst noen dunkle menneskeskikkelser.
Similar words

 
 

herme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) hermehermendehermet
Indikative
1. Present
jeghermer
duhermer
hanhermer
vihermer
derehermer
dehermer
8. Perfect
jeghar hermet
duhar hermet
hanhar hermet
vihar hermet
derehar hermet
dehar hermet
2. Imperfect
jeghermet
duhermet
hanhermet
vihermet
derehermet
dehermet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde hermet
duhadde hermet
hanhadde hermet
vihadde hermet
derehadde hermet
dehadde hermet
4a. Future
jegvil/skal herme
duvil/skal herme
hanvil/skal herme
vivil/skal herme
derevil/skal herme
devil/skal herme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha hermet
duvil/skal ha hermet
hanvil/skal ha hermet
vivil/skal ha hermet
derevil/skal ha hermet
devil/skal ha hermet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle herme
duville/skulle herme
hanville/skulle herme
viville/skulle herme
dereville/skulle herme
deville/skulle herme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha hermet
duville/skulle ha hermet
hanville/skulle ha hermet
viville/skulle ha hermet
dereville/skulle ha hermet
deville/skulle ha hermet
Imperative
Affirmative
duherm
viLa oss herme
dereherm
Negative
duikke herm! (herm ikke)
dereikke herm! (herm ikke)
Your last searches