Norwegian-French translation of heroisk

Translation of the word heroisk from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

heroisk in French

heroisk
oppførendeadjective héroïque
Similar words

 
 

More examples
1.Mine beste venner er eldgamle mennesker, som har røtter i en mer heroisk tid enn vår.
2.Alle ble imidlertid bragt i sikkerhet igjen ved heroisk innsats fra hjelpemannskaper, som tok seg inn og ut igjen gjennom flommen og stormkastene.
3.Altså en heroisk regjering likevel ?
4.Bortsett fra Kohts første nei til dr. Bräuer på regjeringens vegne, var det intet heroisk over regjeringen.
5.De engelske spillerne måtte bite i det snauklipte gresset på cricketbanen The Oval for VestIndia til tross for en heroisk innsats igår for å unngå det siste, ydmykende nederlag.
6.Det er ingen heroisk rolle, men en kapitulasjon for overmakten.
7.Det første var for mye en refleks av tanken om ikke å komme på gal side i krigen til å være virkelig heroisk.
8.Det var ikke så strenge kvalifiseringskrav i de dager, men spillerne moret seg og sloss heroisk, og feide både Belgia og Frankrike ut av turneringen med store sifre.
9.Ensomme, sterke og usikre og de ser ikke noe heroisk i seg selv.
10.Et fjellfolk kjemper heroisk mot en overlegen fiende.
11.Her har faktisk" Kohts første nei til dr. Bräuer" blitt" heroisk".
12.I hele kampen hadde Kolbotn 80% av banespillet, men det hjalp lite mot heroisk kjempende Langhusspillere.
13.Men Celtic kjempet heroisk med ti mann i resten av kampen, og var spillemessig fullt på høyde med sin motstander.
14.Men er så min verson av svartedauens årsak mer heroisk, mer i pakt med nordmenns vis ?
15.Mette Moe utkjempet en heroisk kamp mot den sykdom som rammet henne for seks år siden, og som lenket henne først til rullestolen og så til sykeleiet.
16.Mytteriet fortoner seg nærmest som et nervesammenbrudd og er intet heroisk seremoniell.
17.Mytteriet fortoner seg nærmest som et nervesammenbrudd og ingen heroisk seremoni.
18.Målene ble prikket inn jevt og trutt i midtperioden til tross for heroisk innsats av H / L keeper Torbjørn Orskaug som også var sitt lags beste aktør.
19.The Bedford Duo har hentet frem noen av disse musikkstykkene, som rett nok er skrevet i en heroisk og nasjonalromantisk stil, men som taler et tydelig sprog og sin samtids nasjonalfølelse og begeistring.
20.Ved siden av kong Haakon VII, menn som Carl Joachim Hambro og Otto Ruge og hjemmefrontens folk - som alle er blitt tildelt en heroisk rolle i historien fremhever han nå Johan Nygaardsvold og hans statsråder som ofte er blitt husket i en noe grå og fjern rolle.
21.Waldeck Rochets" tale Roma midt imot" endte imidlertid noe mindre heroisk.
22.Å hevde noe slikt er kanskje heroisk i lys av ytringsfriheten, i lys av teologien er det det ikke.
23.Å være heroisk må bety å føre kampen innbitt og standhaftig.
24.Å være heroisk må bety å kjempe for noe som er større enn en selv og egen vinning.
25.Å være heroisk må bety å kjempe mot overmakt.
26.Den afghanske befolkning har ført en heroisk kamp for å gjenvinne sin frihet siden de sovjetiske styrker invaderte Afghanistan for seks år siden, sier utenriksminister Svenn Stray.
27.Kanskje nødvendig, men ikke mye heroisk.
28.Som gruppe betrakter vi det som maktpåliggende å anmode president Ronald Reagan og våre amerikanske medborgere om å avstå fra enhver form for militær eller voldelig aksjon som et forsøk - uansett hvor heroisk eller edelmodig det måtte være - på å få satt oss fri.
29.BRITENES forsøk på å si noe om hengemyren er altså ikke så oppblåst heroisk - eller antiheroisk, det skjer mer rasjonelt eller iallfall i en mindre skala.
30.De sort / hvite kjempet heroisk, men tre minutter før slutt var slaget tapt.
Your last searches