Norwegian-French translation of holde seg borte

Translation of the word holde seg borte from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

holde seg borte in French

holde seg borte
generellverb s'absenter
Similar words

 
 

More examples
1.Når Breivik hevder at det ikke er uvanlig at det betales opptil 16 % i renter, så er det en usannhet som en leder for en bank burde holde seg borte fra.
2.Først og fremst ved å holde seg borte fra egen forretningsvirksomhet og la den private industri få utvikle seg.
3.Han risikerer at mange vil vende ham ryggen og holde seg borte fra ham som en spedalsk, kommenterer en tilskuer.
4.Å holde seg borte fra forhandlingsbordet er å undergrave seg selv.
5.Berri truet i helgen med å holde seg borte fra alle regjeringens møter, med mindre disse ble organisert som spesielle sesjoner for å drøfte politiske reformer og situasjonen i SydLibanon.
6.Både shiamuslimen Nabih Berri som er minister for SydLibanon, og druseren Walid Jumblatt, som er minister for offentlige arbeider, truet med å holde seg borte fra alle regulære regjeringsmøter inntil disse fant sted som langvarige sesjoner bak lukkede dører og med sentrale politiske saker på dagsordenen.
7.Den som ikke har sans for sproglig artisteri, for det å balansere med ord, å utvinne små lynglimt av verbale kortslutninger, som ikke kan nyte et godt og friskt bilde, som ikke kan se at sproget er mer enn innpakning og meninger, hun og han skal holde seg borte fra Hestenes.
8.Den ville gjøre dette valget til en styrkeprøve ved å true folk til å holde seg borte fra valgurnene.
9.Det parlamentarikerforsamlingen hadde håpet var at tyrkerne ville holde seg borte fra januarsesjonen og heller vente til sesjonen i mai efter at de tyrkiske kommunevalg har vært avholdt 25. mars.
10.Domfelte må holde seg borte fra alkohol og overholde meldeplikt.
11.Dörfer mener at svenskene aldri satset alvorlig på Viggen men de fikk allikevel en regjeringsadvarsel fra USA om å holde seg borte - og forfatteren er meget kritisk til det våpendiplomati som Frankrike drev.
12.Et av forslagene fra Moons side var at han kunne få betinget dom mot å holde seg borte fra USA i et halvt år.
13.Et par stykker er blitt kastet ut av området med beskjed om å holde seg borte en uke, og det hjelper !
14.Et snev av forkjølelse og en sterk pillekur med beskjed om å holde seg borte fra konkurranse og trening, gjør at Einar holder seg hjemme i Bærum, mens Rudiger Helm, Harry Nolte og Peter Hempel fra ØstTyskland og i første rekke Arturas Veta fra Sovjet gjør opp sitt mellomværende på Bagsværdsø.
15.Fiskerne er bedt om å holde seg borte fra et ca. fem nautiske mil stort område.
16.Folk ble oppfordret til å holde seg borte fra skoler, forretninger og offentlige kontorer i ett døgn, og til å slå på grytelokk efter mørkets frembrudd.
17.Giacchieri er selv en aktet regissør, men som direktør for festivalen velger han å holde seg borte fra scenen.
18.Han kom inn på det løftet den sovjetiske sportsministeren Marat Gramov ga i Sveits i forrige uke om at landet ikke ville forsøke å overtale flere land til å holde seg borte fra Los Angeles enn de ni av SovjetUnionens allierte som allerede har gjort det klart at de ikke drar til lekene.
19.Hensikten var tydeligvis å skremme utenlandske pressefolk til å holde seg borte.
20.I henhold til denne planen skal de ulike militsgruppene holde seg borte fra gatene i Beirut og selv avvæpne sine soldater.
21.I privatfinansierte Selvaaghus er den tid forbi at kjøperen blir bedt om å holde seg borte inntil man får nøkkelen i døren.
22.Ifølge Grand Prixreglene kan McEnroe enten godta 21 dagers suspensjon fra all tennis inkludert oppvisningsturneringer eller han kan velge å holde seg borte fra Grand Prixturneringer i 42 dager.
23.Ifølge vestlige våpenkontrolleksperter er Pravdaartikkelen et ledd i en kampanje for å forberede opinionen på en endelig sovjetisk beslutning om å holde seg borte fra Wien dersom ikke USA radikalt endrer holdning og godtar den sovjetiske dagsordenen.
24.Kongen lovet visst Edward den syvende å holde seg borte fra revyer der man kunne få noe på bordet.
25.Med høyre hånd byr hun alle onde makter å holde seg borte, og i venstre holder hun den gammelegyptiske ankh, tegnet for det evige liv.
26.Med utgangspunkt i den gamle kjensgjerning at man blir aldri for gammel til å lære, er det altså ingen grunn til å holde seg borte.
27.Musene avskyr solbærlukten og vil holde seg borte.
28.Når Breivik i Aftenposten 26. juni d.å. hevder at det ikke er uvanlig at det betales opp til 16% i renter på det åpne markedet, så er det en usannhet, noe som en leder for en bank burde holde seg borte fra.
29.Når det hele blir utflytende og lite efterrettelig, mener jeg at skribentene burde holde seg borte fra musikk.
30.Når det i tillegg er en fornøyelig humoreske, er det ingen grunn til å holde seg borte.
Your last searches