Norwegian-French translation of holde seg fra

Translation of the word holde seg fra from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

holde seg fra in French

holde seg fra
forhindrendeverb empêcher, empêcher de, dissuader de, retenir de
Similar words

 
 

More examples
1.Vi har kunnet registrere en tilbakegang siden ifjor sommer, og tendensen synes å holde seg fra måned til måned, mener Huuse.
2.I lys av disse distinksjoner ville det kanskje også være mulig å tyde den massive forestilling om forfølgelse som formørket siste del av Rousseaus liv, som den annens hevn - den annen - de andre - som han så standhaftig hadde villet holde seg fra livet...
Your last searches