Norwegian-French translation of holde seg til

Translation of the word holde seg til from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

holde seg til in French

holde seg til
beslutningverb tenir parole, persister, rester fidèle à, respecter
Derived terms of holde seg til
Similar words

 
 

More examples
1.Innlegg av den karakter som klageren ønsket plass for skal ifølge retningslinjene i Vær varsomplakaten ha et rimelig omfang, holde seg til saken og ha en anstendig form.
2.Jeg vil signalisere at det nå begynner å haste med en prinsippavgjørelse, slik at en i planleggingssammenheng vet hva en har å holde seg til.
3.Det mest konkrete folk har å holde seg til nå, er det faktum at prisene vil stige i 1984 som følge av økte importpriser og eventuelle valutaendringer.
4.Det tryggeste kan derfor være å holde seg til norsk bondekost som et forebyggende element, mente Buttedahl.
5.Dette er en stor fordel for studentene, det er derfor synd de ikke har kunnet holde seg til avtalen.
6.For ikke å komme på kant med sannheten må kunstneren fullt og helt holde seg til fakta og ikke erstatte kunnskapen om lovene og om den sosiale utviklingens virkelige kurs med følelser og tilfeldig lek med fantasien.
7.I mange miljøer er det økende forventninger til erotikk og seksualitet, samtidig som det å holde seg til en partner er et høyt verdsatt ideal i ekteskapet.
8.IATAselskapene er på ingen måte ublue, men man har faste retningslinjer å holde seg til.
9.Inntaksreglene for neste skoleår burde være klar ved søknadsfristens utløp, da ville elevene ha bedre forestillinger om hva som kreves i poengsum for å komme inn ; da ville de vite hva de har å holde seg til, sier Håvard Grjotheim, inntaksleder hos skolesjefen i Oslo.
10.Jeg støtter bensinaksjonen - nettopp for å få en bevegelse innen oljeselskapene og en bedre konkurranse selskapene imellom, sier den nyansatte NAFdirektøren, for å holde seg til den mest dagsaktuelle sak for bileiere.
11.Men ett forbehold vil jeg gjerne ta : respekt også for dem som foretrekker å holde seg til tradisjonen.
12.Nei, erfaringer viser at mange er faste kunder hos en bensinstasjon, og vil holde seg til den uansett.
13.Reglene gjør det mulig for begge parter å vite hva man har å holde seg til, de gir klarere linjer, sa han.
14.Alle disse legene må holde seg til de satser som avtalen bestemmer for pasientenes betaling.
15.At Saudi - Arabia velger å holde seg til sin egen soltid, døgnet regnes fra soloppgang til solnedgang, er også mer unntagelse enn regelen.
16.Av samtlige medaljevinnere i Sarajevo, mangler kun Berit Aunli, som foretrekker å holde seg til familien denne helgen, ikke minst fordi" gubben" må holde seg hjemme på grunn av sykdommen som ennå ikke har sluppet taket.
17.Bassangeren Oddbjørn Tennfjord fra Den Norske Opera har med seg Rune Andersen som akkompagnatør, fiolinisten Endre Kleve stiller med Reidun Askeland ved flygelet, og dessuten kommer Bjarne Bø som denne gang skal holde seg til sannheten ikke til eventyrene...
18.Best er det å lære seg noen få og gode matsopper og holde seg til dem, inntil repertoaret gradvis utvides.
19.Bør ikke NRK nå ta en oppvask og foreta en skikkelig grenseoppgang her, og gi enkelte av sine misjonærer klare retningslinjer å holde seg til ?
20.DE ansattes organisasjon har skriftlig beklaget at hele debatten om personalets fremtid har vært ført" bakom lyckta dörrar", og at det av den grunn ikke finnes noe referat eller lignende å holde seg til for å klarlegge ledelsens motiv.
21.Da er det altså bare å holde seg til de nye prisforskriftene.
22.Da er det godt å ha ei slik historiebok å holde seg til !
23.Da et nesten enstemmig Storting for noen år tilbake sendte tidligere forbudte, men fullt levende riksmålsformer inn i ordlistene igjen efter årelang forvisning, kunngjorde statsmonopolet NRK med brask og bram at man der i huset aktet å holde seg til tidligere sprogpraksis.
24.Da hadde folk nok med hverandre, og han kunne holde seg til side.
25.Da innstillingen ennå ikke er offentlig, er det kun avisenes lekkasjer debattantene har hatt å holde seg til.
26.Da vet ikke elevene mye om hva de kan holde seg til.
27.Da vet utvalget hva det har å holde seg til når det skal foreslå den fremtidige styring av sektoren.
28.De folkevalgte må få vite hva de har å holde seg til i budsjettarbeidet.
29.De opplever det ikke som noen forpliktelse å holde seg til ett bestemt parti.
30.Den dramatiske episoden oppsto da et svært tungt lastet Boeing 727 fra Icelandair ikke klarte å holde seg til den pålagte utflyvingsruten fra Fornebu.
Your last searches