Norwegian-French translation of holdning

Translation of the word holdning from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

holdning in French

holdning
kroppnoun maintien [m], tenue [f], posture [f], port [m], pose [f], attitude [f]
  oppførendenoun attitude [f], disposition [f]
Synonyms for holdning
Derived terms of holdning
Similar words

 
 

More examples
1.Bekken grunngir ikke nærmere denne holdning, men antagelig bygger den på lignende betraktninger jeg ovenfor har gjort rede for.
2.De får det neppe lettere i månedene fremover dersom ikke landsmøtet benytter anledningen til å markere partiets holdning til de realistiske alternativer.
3.De siste årene har Arbeiderpartiet vist en overdrevent negativ holdning til å bedre idrettens økonomi.
4.Den store politiske uenighet om barnehavens formålsparagraf er neppe helt representativ for folks holdning til spørsmålet om barn bør få møte den kristne tradisjon også i barnehavene.
5.Det er ikke noen tillagt holdning.
6.Drømmen om borgelig samling" er tittelen på Kaartvedts bind, og Høyres positive holdning til borgerlig samarbeide går som en blå tråd gjennom alle bindene.
7.En må... regne med at dette er nøye avtalt spill, og at Jahre på denne måten bruker Bettum til å få føling med myndighetenes holdning, mens han selv er trygt utenfor landet.
8.Forsøkene på å få vår tids levesett og holdning til å rime med de kristne grunnsannheter og lutherske dogmer blir efterhvert så krampaktige at de har null gjennomslagsverdi.
9.Hva kan de menneskene der ha å by på ?" sto det tydelig å lese av HT 98s målbevisste holdning.
10.Jeg satte pris på at statsråden har en klart positiv holdning til spredning av norskproduserte fjernsynsprogrammer gjennom bibliotekene.
11.Jeg vil mene at man fortsatt ut fra sentral teologisk holdning må vurdere homofili som et avvik, og ikke noe efterstrebelsesverdig.
12.Men når CDU / CSU likefullt inntar en grunnleggende positiv holdning til planene om en ikkevoldavtale, så gjør de dette fremfor alt på grunn av en slik avtales symbolvirkning, som ikke må undervurderes.
13.Men også mer spesielle temaer tas opp, så som psykologisk forsvarsberedskap og Kirkens holdning til forsvaret av landet.
14.Min holdning til sionismen og staten Israel er kritisk.
15.På tomannshånd" med Aftenposten forteller han om sin holdning til pornograf og beskriver sine tanker om Unge Høyres rolle.
16.Svidd krukke med blader" sier bare i selve navnet noe om sin opphaverskes holdning til krukkemakeryrket.
17.Symre" var et interessant bekjentskap fordi de demonstrerer en profesjonell holdning til det å stå på en scene.
18.Undervisningen bør utvikle en analyserende holdning og et kritisk perspektiv på helse og sykepleietjenesten.
19.(NTBTASS) Det sovjetiske nyhetsbyrået TASS kritiserer statsminister Kåre Willochs holdning til en atomvåpenfri sone i Norden.
20.(NTBs korrespondent) USA er svært misfornøyd med VestTysklands liberale holdning til salg av moderne vestlig teknologi til SovjetUnionen.
21.Aller helst ville jeg ha innført et nullprinsipp med en rimelig sikkerhetsmargin, loven vil idag gi uttrykk for en konsekvent holdning til alkohol og bilkjøring.
22.Apropos det, hvor lenge må vi ennå vente på ordførerens, eventuelt Hans Svellands svar på Høyres holdning til Riks og Byantikvarenes uttalelser i saken ?
23.Arbeiderpartiet vil med sin holdning forhindre at idretten får de midler den har så stort behov for og som man kunne starte å bruke av allerede neste år.
24.Arbeiderpartiets holdning til kommunens økonomiske problemer er forstemmende, sier Nordengen.
25.Bondelagets holdning har skadet verneinteressene i Østfold.
26.Bunner Jervells motstand mot egg / sæddonering i noen religiøs tro / holdning ?
27.De går inn for en situasjonsbestemt holdning til byregjering ?
28.De jødiske terroristene som er pågrepet, later til å mene at de representerer et syn og en holdning som egentlig deles av regjeringen.
29.Den holdning som vi har vist overfor utenlandske oljeselskaper som tar med seg sin egen industri hit, den samme holdning må vi være forberedt på å møte ute, sier han.
30.Den inntok til å begynne med en fullt forståelig skeptisk holdning, Men mine foreldre er liberale, og da det ble klart for dem at det ikke var noen som hadde hjernevasket eller presset meg til å konvertere, aksepterte de min beslutning.
Your last searches