Norwegian-French translation of hukommelse

Translation of the word hukommelse from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hukommelse in French

hukommelse
erindring noun souvenir [m]
  mental aktivitetnoun réminiscence [f], souvenir [m]
  sjelsevnenoun souvenir [m]
Synonyms for hukommelse
Similar words

 
 

More examples
1.Systemets hukommelse" reduseres efter 1985valget når" de gamle" forsvinner.
2.Deres viktigste oppgave er å vekke den politiske hukommelse hos dem dere møter.
3.I år fikk vi i Berlin med oss det sveitsiske bidrag til kampen om Gullbjørnen Kurt Gloors" Mann uten hukommelse".
4.Man gjør best i å ha god hukommelse.
5.All verdens skrekkhistorier om sadistiske borttauinger rett foran øynene på eieren bleknet i vår hukommelse mens vi raste avsted for å redde vår lille skatt fra gateforvisning til Grønland.
6.Anklagerne må ha kort hukommelse.
7.Arbeiderpartiet har gjennom presentasjonen av sitt programforslag avslørt en skremmende kort hukommelse.
8.Arbeiderpartifolk som klager over utskiftningen av Finn Lied som styreformann og kaller det politisk maktmisbruk uten sidestykke, må ha dårlig hukommelse.
9.Bakkes forklaring i retten tirsdag var preget av tildels dårlig hukommelse.
10.De har festet seg i folks hukommelse, og jeg tror at det jeg ble belønnet for, vil virke i lang tid fremover.
11.De som har god hukommelse og erindrer helt tilbake til 1977, vil huske at Sommerteateret dukket opp i byen for første gang.
12.Den dag Arne Kvalheim forstår at det tjener troverdigheten å innrømme svakheter i egen politikk, og at også pressens folk er utstyrt med hukommelse, har Hans Svelland fått en motstander av første rang når det gjelder kampen om å være hovedstadens første mann i kommende bystyreperioder.
13.Den mye maskinen er en utbygget utgave av denne til modell 3084, som har en intern hukommelse på 64 megabytes.
14.Den som ønsker seg tilbake til" de gode gamle dager" har dårlig hukommelse.
15.Det eneste bildet jeg har av far i min hukommelse er at han arbeider.
16.Det er forståelig at deres hukommelse idag er like lite utviklet som deres innsikt var dengang.
17.Det er kanskje sjokket efter alt det forferdelige som hendte den kvelden, som har fått dem til å sette seg så fast i minnet, for vanligvis har jeg ingen god hukommelse.
18.Det er nok Osmundsens hukommelse som er svært kort.
19.Det er som om vår hukommelse bare har glippet for oss slik at" før" er blitt en del av" nå".
20.Dronningen derimot har på prins Henriks vegne hukommelse som en elefant.
21.Efter en kort orientering om generelle trekk i hjernens organisasjon behandler de : hukommelse ; sprog ; syn ; bevegelse ; frykt ; sinnslidelser, og til slutt ser de på" de neste 50 år".
22.Elsrud har evnen til å sette teksten ned på papiret, enten nå historiene er hentet ut fra egen hukommelse, eller plukket opp blant bygdens tydelig mange originale figurer.
23.FOR å friske på Truds og Sjurnalists hukommelse vil vi gjerne få sitere fra Helsingforsdokumentet, kurv tre, punkt to og underpunkt c.
24.Folk med god hukommelse i Sverige husker saken om en bruktbilforhandler som fikk uventet besøk av politi og skatteeksperter.
25.For å si det med partifelle Erling Norvik - den politiske hukommelse er kort.
26.Forskerne fokuserte sin oppmerksomhet på alle symptomer ved aldring, spesielt med hensyn til depresjon, hukommelse, degenerative leddsykdommer og forskjellige symptomer ved åreforkalking.
27.Han hadde en glimrende hukommelse og en faglig grundighet, som har vært uvurderlig for våre selskaper opp gjennom årene.
28.Han har en svært god hukommelse og evne til å engasjere seg i detaljspørsmål.
29.Han har god hukommelse og er langsint.
30.Heldigvis har jeg visuell hukommelse, slik at jeg ikke utelukkende er avhengig av å male på stedet.
Your last searches