Norwegian-French translation of hvem

Translation of the word hvem from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hvem in French

hvem
interrogativt pron. - direkt. obj. - sg.other qui
  interrogativt pron. - indirekt obj. - sg.other à qui
  interrogativt pron. - pl.other qui
  interrogativt pron. - sg.other qui
Derived terms of hvem
Examples with translation
Og hvem var den andre?
Similar words

 
 

More examples
1.Aha er bra"," vet du om Aha kommer med plate snart ?"," hvem er Aha ?".
2.Alle" som kunne krype og gå og gjøre splitthopp i underholdningsverdenen innfant seg selvsagt, og i fleng kan nevnes IngerLise Rypdal, Nissa Nyberget - og gjett hvem som var seremonimester - om ikke nettopp pappan til Sara.
3.Ansiktet mot folket" er et ukentlig program, laget over samme lest som er vanlig i flere land hvor herskerne har behov for å markere at de er ett med folket og at hvem som helst kan komme til sin leder og få svar på sine dagligdagse problemer.
4.At Udsmykningen af Guds Hus ikke er nogen betydningsløs Sag, må være innlysende for enhver Kristen, hvem det er blevet klart at Gud ikke alene har skapt Ørene til Indgangsporter for Sjælen, men også Øjnene....
5.Bruk prevensjon, vær kritisk med hensyn til hvem du omgås.
6.De (fordommene) gjør det mulig for oss å si at dette mennesket har vi ikke noe med, gjør det mulig for oss å finne ut hvem vi har noe med, hvem som angår oss, hvem som er vår neste.
7.De teologer som avgrenser underordningens betydning til å gjelde spørsmålet om hvem som til slutt skal ha det avgjørende ord ved konflikter i hjemmet, blir også kritisert.
8.Du har jo forlengst vist alle hvor udugelig du er", og" Hvem tror du at du er der oppe, Gud den allmektige ?" var utbrudd McEnroe sendte mot dommeren.
9.Du må gjerne tro at du er noe, bare du gjør det klart hvem du er det på vegne av.
10.En eller annen, vi husker ikke hvem, sammenliknet en gang Venstre med tomaten.
11.En god ide lar seg aldri gjennomføre, før den er så gammel at alle har glemt hvem som fikk ideen.
12.Er det deg, Jens ?", sier han og nordmennene vet hvem som snakker, havrettsministeren gir endel opplysninger, og så sier statsministeren at nei, dette vil jeg ikke ta standpunkt til her.
13.Fotball skal være underholdning" - for hvem ?
14.Herre, hvem skal vi gå til ?
15.Hvem av de to ville ta livet av hvem" ?
16.Hvem av kvinnene fra 90årene har krav på plass i en litteraturhistorie, som utelater navn som Nils Collett Vogt, Gunnar Heiberg og Nils Kjær ?
17.Hvem av oss føler seg kvalifisert til å være dommer, frelser, Gud," spør han.
18.Hvem borger meg for at ikke to og to er fem oppe på Mars ! ?
19.Hvem eller hva av følgende mener De har størst skyld i dagens arbeidsløshet ?
20.Hvem er Afrikas virkelige barn ?
21.Hvem er Anna Wahlgren ?
22.Hvem er ansatt hos oss, eventuelt er ektefelle ?
23.Hvem er best i byn ?
24.Hvem er dere ?
25.Hvem er det ?
26.Hvem er du ?" spør den ene.
27.Hvem er du ?
28.Hvem er jeg ?
29.Hvem er min familie".
30.Hvem er selvsikker nok til å påstå å vite hvilke handlinger som forener og støtter hverandre....
Your last searches