Norwegian-French translation of i land

Translation of the word i land from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i land in French

i land
generellother à terre
Derived terms of i land
Similar words

 
 

More examples
1.Dette virker på meg uhyre udemokratisk, ja, det virker nærmest folkedemokratisk, for å bruke dette superord som anvendes i land hvor det uopplyste pampeveldet virkelig er satt i sitt trege og umenneskelige system.
2.Høyredominansen i Europa får virkninger også i land med venstreregjeringer.
3.Ja vel, statsråd" nådde nye høyder i sin harselas med hva som er regjeringspraksis, om ikke akkurat regjeringens offisielle politikk, med hensyn til bestikkelser for å hale i land store kontrakter, og hvordan man omgår alkoholforbud i islamske land.
4.Og da tenker jeg ikke bare på at det var jeg som reddet gullbeholdningen og var første norske i land i Normandie, jeg tenker også på de for oss så grunnleggende tanker jeg bygde nasjonen på i mine skrifter og taler over hele verden som æresdoktor ved en rekke universiteter og dessuten professor i såvel jus som fysikk, matematikk, religion, statsvidenskap og slaviske sprog.
5.Rollanes" hadde nettopp avsluttet et oppdrag for Gulf Norge i Nordsjøen, og på grunn av mannskapsskifte var det igår kveld uklart hvor mange av mannskapet som ikke hadde berget seg i land.
6.Special Boat Squadron" benytter seg av kanoer som kan settes i land fra overflatefartøyer eller undervannsbåter.
7.Special Boat Squadron" har som oppgave å drive oppklaring, fjerning av undervannsminer slik at amfibiestyrkene kan settes i land, efterretning mot fiendtlige stillinger og ellers sabotasjeraids.
8.Thunderbirds" er i Norge for første gang, som ledd i en større turne til ni land i VestEuopa.
9.Alle kom vel i land på kort tid til tross for alle stenene i vannkanten.
10.Behandlingen vi fikk da vi kom i land på Kharg, var også uforglemmelig, forteller Ludvigsen.
11.Da jeg kom til Abidjan, kunne mine kolleger i Trondheim fortelle meg meget nøyaktig hvor bøyen var drevet i land.
12.Det er klart at det skaper sterk irritasjon hos alle forbrukere at vi her i landet har et eget og markert høyere prisnivå for bensin enn i andre land.
13.Det foreligger idag omforente avtaleutkast med ti land som Norge importerer tekovarer fra.
14.Det viser seg at antall postsendinger pr. innbygger øker i land der den tekniske utviklingen er kommet langt, sier han, og frykter ikke at Postgirobygget skal bli stående som et tomt monument over en tid da brev lå trygt forvart i gammeldagse striesekker.
15.Dette at" misbruk av pressefrihet må forbys" synes jeg minner om propagandaen i land vi nødig vil sammenligne oss med, der det heter at" vi har full pressefrihet, men tillater ikke at våre politikere og vårt land utsettes for usanne og grove beskyldninger".
16.Du kommer vel ikke til å si noe om oss ? spurte Thomas forsiktig da Turi klatret i land på steinene med tøyet sitt i en fillet gammel ryggsekk hun hadde funnet i bua på holmen.
17.Efter min mening har både FN og folk som ellers er opptatte av befolkingsproblemene, vært for lite oppmerksomme på den milliarden av menneskeheten som bor i land hvor befolkningen bare øker og øker og hvor fruktbarheten ikke har sunket i det hele tatt.
18.En annen og meget viktig sak er å få styrket interessorganisasjoner for synshemmede i land som har dannet slike, og å etablere organisasjoner i nye.
19.En slik løsning innebærer at vi får lavere bensinpris her i landet, fordi Norge er et oljeproduserende land.
20.Gjett om jeg skal stå på målstreken neste gang der er løp i Alaska, og heie norske deltagere i land, forsikrer Nordengen.
21.Her er Willy Olsen i Statoil ute på så tynn is at han av hensyn til både seg selv og sin bedrift snarest mulig bør komme seg i land fra den posisjon han har stilt seg i, sier Kristiansen til Aftenposten iformiddag.
22.Her er Willy Olsen ute på så tynn is at han snarest bør komme seg i land, sier statsråd Kåre Kristiansen.
23.I 1981 ønskte Statoil å bøyelasta olja frå Gullfaks, og på slutten av 1983 ønskte ein å føra den same olja i land i rør.
24.I land med dårlig legemiddelkontroll blir det ofte gitt anvisning om et bredere anvendelses område, færre og mer utflytende advarsler.
25.I land med lavere kostnadsnivå, har verkstedindustrien tatt i bruk mer moderne teknologi og oppnådd langt høyere produktivitet, legger han til.
26.I land og områder av verden der det har vært drevet ekstremt hard jakt, er det bare superskye dyr tilbake.
27.Jeg gruer meg nesten til møtet med invasjonsstrendene og atter en gang lytte til beretningene om hvordan bølger av allierte klarte å klore seg i land og lamme de sterke tyske forsvarsverkene, sier Borghild Strømmen til Aftenposten.
28.Jeg har forstått at det teller mye for spillerne å dra i land dette mesterskapet.
29.Jeg legger ikke opp båten før juletorsken er i land og sneen ligger tett på bryggekanten.
30.Jeg var bare opptatt av å ro det hele i land, og mot slutten gikk jeg for halv maskin, forklarte han.
Your last searches