Norwegian-French translation of idrett

Translation of the word idrett from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

idrett in French

idrett
generellnoun athlétisme [m]
Synonyms for idrett
Derived terms of idrett
Similar words

 
 

More examples
1.Av flere grunner har jeg bestemt meg for å bli i SydAfrika, først og fremst fordi jeg setter mer pris på og har det morsommere med min idrett her.
2.Buddsaken var en skam for norsk idrett".
3.Det har forandret seg litt, men det er en spennende og fascinerende idrett.
4.Gjennom aktiv idrett og friluftsliv å fremme kameratskap og skape et godt miljø for alle medlemmer".
5.Idrett for alle", det er golf !
6.Nesten alle jenter kjenner en eller flere innen sin idrett som har fått anorexsia nervosa - slankesyken.
7.Norsk idrett må våkne NÅ !
8.(NTBs medarbeider Anne Kari Berg) - Dette er toppidrett fullt på høyde med det som utøves i toppskiktet i vanlig idrett, sier formannen i Norges Idrettsforbund, Ole Jacob Bangstad, til NTB efter de to første dagene av handicaplekene i Innsbruck.
9.Av flere grunner er idrett spesielt viktig for funksjonshemmede.
10.Barn læres fremdeles opp til gamle fordommer om at gutter skal interessere seg for idrett og teknikk mens jenter skal ha andre interesser.
11.Boksing bør fortsatt være en idrett hvor det essensielle er å treffe uten selv å bli truffet, mener Skoglund.
12.Bør man slutte å finansiere idrett gjennom tippemidlene og heller bevilge alle midler over statsbudsjettet ?
13.Dagens idrett er blitt så alvorlig.
14.Dans er idrett god som noen.
15.Dersom overskuddet av lotto på samme måte som tippeoverskuddet idag, blir øremerket idrett og forskning, har vi ingen innvendinger.
16.Det er en tøff idrett hvor nybegynnerne må regne med uhell.
17.Det er et mål for kvinner å få delta i en idrett lik den menn utøver, men utviklingen må også innebære at kvinnelige verdier og egenskaper blir tatt vare på.
18.Det er gutta selv som driver idrett, ikke jeg, sa hun.
19.Det er helt klart at vi bare kommer til å markere oss sterkere i norsk idrett, sier Helge Dehlin, som er president i Norges Karate Forbund.
20.Det er også en annen løsning på problemet, mener Bjørn Kjeldsen som er ekspert på forholdet idrett / kosthold.
21.Det fine med skyting - i motsetning til annen idrett er at man ikke trenger legge opp selv om man er fylt tredve.
22.Det kan virke som en anakronisme idag at man vender tilbake til sevdisiplin og selvoppofrelse til fordel for den idrett man har valgt.
23.Det vises grove innslag i nyhetssendinger og på filmer, men idrett som foregår i regulerte former, blir altså censurert.
24.Dette er en idrett med veldig mye kroppskontakt og mye mer mannfolkidrett enn f.eks. judo eller karate.
25.Disse resultatene bør få stor betydning for det sosiale samspill både innen det politiske liv, næringslivet, idrett og familieliv.
26.Driver du med noen annen idrett enn bryting ?
27.Du har rundet de seksti og holdt på med idrett i alle år.
28.Du kan godt si at skøyteløp er en" sær"idrett, arbeidsstillingen er veldig spesiell.
29.En av de viktigste årsakene er at hun ikke driver idrett på full dag.
30.Er det egentlig noe å mase med, kvinnene kommer jo stadig mer med i norsk idrett ?
Your last searches