Norwegian-French translation of igjen

Translation of the word igjen from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

igjen in French

igjen
igjenother encore une fois, de nouveau
Synonyms for igjen
Derived terms of igjen
Examples with translation
Jeg vil møte deg igjen.
Similar words

 
 

More examples
1.Ai, ai..." er en forestilling som mange vi se, og som alle vil se om igjen.
2.Bare 1000 dager igjen" het det ved opptakten til Berliner Festwochen i forrige uke - og det man siktet til var byens 750årsjubileum som skal feires i 1987.
3.Beat It" er akkurat like bra som på LPen, og Michael opptrer igjen med forbløffende autoritet på scenen.
4.Bgjengen" slår til igjen.
5.Bøygen" i tautrekkingen mellom klubbene kan bli" eiendomsretten" til Stein Gran i tilfelle sistnevnte igjen skulle få lysten på toppfotball.
6.Canberra" stevner ut igjen kl. 18.
7.Challenger" befinner seg igjen i verdensrommet, denne gang med fem mannlige astronauter, 3300 bier og 13 millioner tomatfrø ombord.
8.Christian Radich" skal være tilbake igjen i Norge i slutten av juli.
9.Collett" er igjen i trygge hender.
10.Come on, you lot, whats happening ?" (kom igjen da dere, hva skjer ?)
11.De burde søke om å få igjen skolepengene sine !" med adresse til de to foran nevnte.
12.De fortsatt gunstige rammebetingelser taler for at" oppsvingskreftene" igjen vil dominere i annet halvår, heter det.
13.De færreste vil kjenne seg igjen i den virkelighetsbeskrivelse Ap.s leder ga til beste i Stortinget igår.
14.De midlertidige tekniske forskrifter for kabelanlegg og det administrative apparat som skal håndheve dem, gir Televerket et nytt hjelpemiddel til å skru igjen surstofftilførselen til den private næringsvirksomhet på området", skriver Jan Henrik Nyheim på 2. siden i Aftenposten fredag 15. juni.
15.De siste amatører" er en karakteristikk som gjerne går igjen når temaet er orienteringsløpere.
16.De som er igjen der, fortsetter å slite hverandre ned i en aldri hvilende indre strid".
17.De unge ville" av vårt 80tall søker forbilder hos de litt eldre tyske som igjen tar utgangspunktet i tysk ekspresjonisme fra århundrets begynnelse.
18.Den gjorde inntrykk på meg den gang, og den gjorde nylig inntrykk på meg igjen," skriver Schonberg, som sier at" Mr. Baekkelund is a real pianist".
19.Den nye britiske invasjonen" er blitt et begrep igjen.
20.Den som har vært med i Fredsrittet blir ikke menneske igjen før en måned senere.
21.Der gives neppe nogen blandt vort Lands fremtrædende Personligheder, hvor langt vi end gaar tilbage, der har været Mytedigtningen eller tillavningen saa hjemfalden som Henrik W. Et par slike legender dukker opp, igjen og igjen, også i våre dager.
22.Dere må ikke gjøre for godt arbeide, det skal være noe igjen til nødsarbeide senere også.
23.Dessverre, igjen, - mulighetene for flere eksemplarer av den samme boken er ofte små - bevilgningene blir mindre og mindre.
24.Det er derfor et klart behov for å få Det Liberale Folkepartiet... inn på Stortinget igjen.
25.Det er derfor ikke det minste underlig at hun i siste runde har grepet fast i et forslag fra to av mellompartienes egne representanter om at NATO og Sovjet som et første skritt i retning av å få forhandlingene om mellomdistanseraketter i gang igjen, skal stanse utplasseringen midlertidig.
26.Det er femten år igjen av århundret, og vi balanserer på kanten av nye stup.
27.Det er ikke mange igjen nå som kan huske ham fra de unge dager.
28.Det er langt igjen til Royal Albert Hall", for eksempel, er blitt et begrep efterhvert.
29.Det heiter hokjønn, men Skagg blir igjen frista til å gi inntrykk av nynorsk som noe rart.
30.Det kan ikke overraske noen at vi føler oss snytt, når vilkårene ikke oppfylles og kommunene blir sittende igjen med en vesentlig større del av regningen enn forutsatt.
Your last searches