Norwegian-French translation of ikke bry seg om

Translation of the word ikke bry seg om from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ikke bry seg om in French

ikke bry seg om
unskyldeverb négliger
  faktumverb ignorer, écarter, éliminer, faire abstraction de
Examples with translation
Jeg forstår ikke.
Jeg er ikke din dukke.
Jeg vet ikke hva det er.
Han røyker ikke.
Faren min trodde at folk som ikke greide å tjene til livets opphold i Japan var late.
Jeg er kanskje antisosial, men det betyr ikke at jeg ikke snakker med folk.
Det ser ut som latin, men det er det ikke.
Jeg forstår ikke hva som plager deg.
Rådet hans var ikke til nytte i det hele tatt.
Hvis folket ikke har brød, kan det jo spise kaker.
Hjertet har sine grunner som forstanden ikke kjenner.
Hjertet har sine grunner som fornuften ikke kjenner.
Det er ikke noe svar på spørsmålet ditt.
Jeg er ikke lege.
Jeg kan ikke svare på spørsmålet ditt.
Ideen er ikke ny.
Det tror jeg ikke.
Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.

 
 

More examples
1.Ved å plukke riksmålsnormen fra hverandre og stemme efter sin personlige smak over visse deler - del for del - og ikke bry seg om andre, dokumenterer man sin mangel på forståelse for riksmålet.
2.De som synes dette er vondt vet i hvert fall ikke hva smerte er, og burde ikke bry seg om en slik behandling, sier sykepleier Hildur Røgeberg.
3.Sett at han er svært gammel, på sykehus kanskje... da ville han ikke bry seg om en kopi, ville han vel ?
4.Selvfølgelig er det vår feil at vi ikke oppdager at Olsens navn er utelatt fra protokollen, men når man først henger seg opp i formelle feil - hvorfor da ikke bry seg om at Spartas ledere her glemt å undertegne protokollen ?
5.Den ellers så diplomatiske formannen i den vesttyske fagbevegelsen DGB, Ernst Breit, har tydeligvis mistet tålmodigheten, og anklager nå Helmut Kohls regjering for å ikke bry seg om den rekordhøye ledigheten.
6.Men" mokusatsu" kan bety" ikke bry seg om"," behandle med stille forakt"," ignorere".
Your last searches