Norwegian-French translation of impuls

Translation of the word impuls from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

impuls in French

impuls
generellnoun impulsion [f]
  nervenoun impulsion [f]
  ønske noenoun impulsion [f]
  elektrisitet noun impulsion [f]
  fysikknoun moment [m]
  medisinnoun impulsion [f]
Synonyms for impuls
Derived terms of impuls
Similar words

 
 

More examples
1.Det som skjedde i Athen, sier Ersbøll, - var at" toppmøtet gjorde opprør" mot å virke som stadig appellinstans for fagministrene, i stedet for å ivareta sin egentlige oppgave som politisk impuls og retningsgiver.
2.I den gamle kristenhet er det en viss tretthet ute og går når det gjelder å bruke Bibelen til inspirasjon og veiledning i det daglige liv og som impuls i samfunns og kulturdebatt, sier generalsekretæren.
3.Jeg kan ikke få meg til å tro at besøk i banker eller forsikringsselskaper bygger på impuls fra kundenes side.
4.Jeg mener at han handlet på en klar impuls, at det var en affekthandling som ikke var overveiet, sa advokaten.
5.Når kua kommer bort til foringsboksen (forstasjonen) utløses en porsjon ved hjelp av en impuls - et elektronisk signal som sendes ut fra en" transponder" - et halsbånd som hver ku bærer med seg hele tiden.
6.All innvandring er en berikelse og en impuls for små land.
7.Bak fornedrelsen ligger hele tiden latteren som en livgivende impuls, som en evne til å leve videre, ikke bare eksistere.
8.Den politiske tilnærming mellom de to tyske stater synes å ha fått en ny impuls under mandagens nesten to timer lange møte i Moskva mellom forbundskansler Helmut Kohl og stats og partisjef Erich Honecker.
9.Det er ikke minst som politisk impuls til det europeiske våpensamarbeide at Romamøtet eventuelt kan få betydning, samtidig som man la stor vekt på å informere folkeopinionen i VestEuropa bedre når det gjelder sikkerhetspolitiske spørsmål.
10.Det var mye ungdom å se fra den første filmgenerasjonen som er oppvokst med fjernsyn som minst like viktig impuls som litteratur, den omgås bilder minst like selvfølgelig som ord.
11.Det vil gi en politisk impuls, og den må komme ovenfra.
12.Dette EF med 10 eller 12 medlemmer -" og sannsynligvis, hvis det funksjonerer med 12, da også 13, fordi Norge da vil ønske å tre inn" - kan bare gjenvinne sin økonomiske helse, hvis det hele får en ny impuls.
13.Dogmene forkynner kristendommens sentrale frihetsanliggende, som er Kristus selv, selv om forfallstidene har vært mange da ideologiene nesten fikk kvele frihetens impuls.
14.Eller hos Impuls, om man er mindre bemidlet.
15.En ledig stol ga meg en sterk impuls til å efterlate den lille kofferten der og skynde meg avgårde.
16.En sterk latinsk impuls i norsk fjernsyn.
17.Et slikt orkester vil være en mektig impuls i norsk musikkliv, mener Kvebæk.
18.Et stort antall småkunder som kanskje kjøper en flaske eller to på impuls er nå bortfalt.
19.For Kirkens videre strategi må dette så utvilsomt bety at den ikke klamrer seg til illusjoner om en kristen enhetskultur som ikke lenger finnes, og det må bety at den like lite forutsetter et folkeflertall som retter seg efter den som den selv går med på å la seg sufflere av folkeflertallet - samtidig som den holder dørene vid åpne i glede over enhver som søker den med et redelig (det være seg aldri så kritisk !) spørsmål, og over enhver som går ut dørene igjen med en impuls til livsfornyelse (den være seg aldri så beskjeden !).
20.Friskluften tilføres i oppholdssonen med lav impuls, slik at omblanding unngås.
21.Han ønsker å utvide sesongen på Finse, som hittil har vært fra februar til mai. Dessuten vil hallen og de brukerne vi håper kommer til den, utgjøre en viktig impuls for Finsesamfunnet.
22.Her på daghospitalet kan pasientene få legehjelp, fysioterapi, en impuls til håndarbeide, skrivemaskin eller annen trening i for eksempel matlagning.
23.Improvisatorens lærde," akademiske" side forhindret ham ikke i å formidle en enestående varme, kraft og personlig impuls, som til tider kunne være kontroversiell, nettopp fordi han eksponerte seg selv til en grad få improvisatorer har våget å gjøre det.
24.Jeg er enig med Hognestad i at det lutherske menneskesyn ikke er noen slik impuls, men meg bekjent har det heller ikke dogmatisk status.
25.Men drapshensikten hadde ikke vært tilstede under hele den tiden, men oppstod som en impuls.
26.Men en annen impuls, som var like sterk og vel så det, fikk meg til å holde enda fastere om håndtaket.
27.Målet er å gi en ny impuls til" den kraftigste strømning i de seneste 200 års historie", en strømning som ifølge rapporten ble innledet med den amerikanske revolusjon.
28.Og denne impuls må komme fra Frankrike og Tyskland i forsvarssektoren og i sektoren finans og valuta, sier den tidligere kansleren.
29.Og derfor har den kristne kirke gjennom sin historie kunnet føre en frigjørende og livgivende impuls inn i menneskenes liv.
30.Og med en impuls fra spaghettiwesterns blir døden utmalt i mye blod og brutalitet samt sakte film ; her er både selvdestruksjon og dødsdrift i all overtydelighet.
Your last searches